partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

ŻYCIE OBIEKTÓW, DZIELNIC, MIAST – swoboda działań w istniejących strukturach przestrzennych.

1. ZASADY ROZWOJU STRUKTUR MIEJSKICH

I.1 Czynnik Miastotwórczy - Od Polis po Wizje Miast Idealnych (czy istnieje wspólny mianownik)

I.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:19)

I.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (4:23)

I.1 Arch. JANUSZ SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego 2002 – 2006, Senator RP VII i VIII kadencji (1:24)

I.1 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (4:15)

I.2 Idee XIX-XX w w polskich złożeniach urbanistycznych po II WŚ (Nowa Huta, Nowe Tychy)

I.2 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:09)

I.2 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (4:28)

I.3. Sukces zintegrowanej komunikacji miejskiej, pomysłu Jaime Lerner'a

I.3 Efektywność, jakość i niska cena, które doprowadziły do naśladowania na świecie

I.4 Nowe Żerniki – recepta jak zacząć miasto?

I.4 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (3:35)

I.5. Prognozy kierunków rozwoju miast po Covid-19 - zagrożenia i szanse

(rozlewanie i fragmentacja struktur miejskich, globalizacja, przemiany społeczne, e-technologie, rodzaje transportu miejskiego, aktywność społeczna, ruchy miejskie, wpływ ekologii na budowę i przebudowę miast)

I.5 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (5:50)

I.5 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:25)

I.5 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (3:15)

I.5 (II.3 III.1) Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK (14:7)


2. ROLA PRZESTRZENI W KSZTAŁTOWANIU POSTAW SPOŁECZNYCH

II.1. Wpływ idei Jana Gehl'a, Jane Jacobs oraz miejskich ruchów oddolnych na przekształcenia przestrzeni miejskiej

II.1 Dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF INGARDEN, prof. KAiAFM, Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. (13:35)

II.2. Czy zaprojektowana przestrzeń wpływa na zachowania i samopoczucie użytkowników (proksemika)

II.2 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (10:22)

II.3. Innowacyjne teorie i metody kształtowania przestrzeni publicznych

(Idea zrównoważonego rozwoju w przemianach struktur miejskich, smart city, miasto zwarte, miasto policentryczne).

II.3 Prof. dr hab. Inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK - INNOWACYJNE TEORIE I METODY


3. NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

III.1. Jak planować zmiany aby miasto miało szansę stać się dobrym miejscem do życia

III.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:32)

III.1 Dr hab. inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK (0:54)

III.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (4:58)

III.1 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (3:07)

III.1 Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK - Jak planować zmiany

III.2. Miejscowy plan zagospodarowania, rola i możliwość wpływania na kształtowanie zabudowy (narzędzia zmian przestrzeni – jak tworzyć plany, partycypacja społeczna i potrzeby mieszkańców vs akt władzy administracyjnej)

III.2 Arch. OLAF JASNORZEWSKI Sekretarz Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, Zespół Legislacji Małopolskiej OIA RP (11:05)

III.2 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (5:26)

III.3. Rola Miejskich Komisji Urbanistyczno Architektonicznych w opiniowaniu tworzeniu i zatwierdzaniu planów miejscowych

III.3 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (2:15)

III.4. Prawne i administracyjne narzędzia zarządzania przestrzenią – czy skuteczne regulacje dla sprawnego zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym są możliwe?

III.4 Dr AGNIESZKA DAMASIEWICZ, Koordynator Merytoryczny w Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (3:55)

III.4 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (3:25)

III.4 Adwokat PIOTR KONOPKA, obsługa prawna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (5:08)

III.4 ANNA KORNECKA radca prawny, Wiceminister ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020–2021 (1:56)

III.4 Arch. OLAF JASNORZEWSKI Sekretarz Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, Zespół Legislacji Małopolskiej OIA RP (11:54)

III.5. Co rozumieją mieszkańcy myśląc dobra przestrzeń i oczekując przyjaznego miasta?

III.5 ŁUKASZ MAŚLONA, aktywista miejski ze stowarzyszenia Funkcja Miasto, Radny Miasta Krakowa (0:26)


4. REWITALIZACJA PRZESTRZENI, STREF I OBIEKTÓW

IV.1 Ograniczenia w zabudowie i przebudowie wynikające z m. innymi z zabytkowego charakteru miasta

IV.1 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (2:52)

IV.2. Doktryna konserwatorska - oczekiwane efekty polityki konserwatorskiej

IV.2 Arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wiceprezes KRIA RP ds. międzynarodowych (1:30)

IV.2 Dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA WŁODARCZYK Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS (5:05)

IV.3. Niemożliwe czy możliwe - ograniczenia wynikające z wpisu do rejestru zabytków - granice ochrony koniecznej

IV.3 Dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA WŁODARCZYK Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS (5:51)

IV.4. Stara przestrzeń nowa funkcja – nowe życie budynków, miast, fabryk

IV.5. Ograniczenia konserwatorskie w praktyce projektowej

IV.5. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

IV.6. Nowy europejski Bauhaus idea i cel nowej wspólnej polityki europejskiej

IV.6 Arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wiceprezes KRIA RP ds. międzynarodowych (1:01)

IV.6 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:01)


5. WYKSZTAŁCENIE, PRZYGOTOWANIE I PROFESJONALIZACJA ZADAŃ

V.1. Cena chaosu przestrzennego w rozumieniu ekonomicznym, przestrzennym, kulturowym

V.1 Dr hab. inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK (0:59)

V.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (2:13)

V.1 Arch. JANUSZ SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego 2002 – 2006, Senator RP VII i VIII kadencji (1:14)

V.1 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:12)

V.2. Co powinien/musi umieć architekt urbanista?

V.2 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (0:49)

V.2. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.3. Czy każdy może projektować ? Na czym powinna polegać profesjonalizacja zawodu, czym jest etyka zawodu?

V.3. Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:24)

V.3. Adwokat PIOTR KONOPKA, obsługa prawna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (2:02)

V.3. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.4. Na czym powinna polegać profesjonalizacja uczestników procesu zarządzania przestrzenią

V.4 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:25)

V.4 Dr AGNIESZKA DAMASIEWICZ Koordynator Merytoryczny w Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (2:33)

V.4 ANNA KORNECKA radca prawny, Wiceminister ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020–2021 (1:55)

V.4 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (1:21)

V.4. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.5. Kryzys autorytetów w XXIw. Co sprawia że profesjonalista przestaje być postrzegany jako autorytet.

V.5 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (2:32)

V.6. Przyczyny i skutki obniżenia zaufania społecznego do autorytetów w polityce miejskiej.

V.6 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (5:22)

V.6 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:12)