partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Fajna to była przygoda

Stanisław Deńko 

Wykłady mistrzów: "Lekcja życia"

prof. dr hab. arch. Witold Cęckiewicz
prof. dr hab. arch. Stanisław Juchnowicz 

Reportaż MPOIA RP 

Konferencja MPOIA RP

Krynica-Zdrój, 15–16 listopada 2019 r.ŻYCIE OBIEKTÓW, DZIELNIC, MIAST – swoboda działań w istniejących strukturach przestrzennych.

1. ZASADY ROZWOJU STRUKTUR MIEJSKICH

I.1 Czynnik Miastotwórczy - Od Polis po Wizje Miast Idealnych (czy istnieje wspólny mianownik)

I.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:19)

I.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (4:23)

I.1 Arch. JANUSZ SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego 2002 – 2006, Senator RP VII i VIII kadencji (1:24)

I.1 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (4:15)

I.2 Idee XIX-XX w w polskich złożeniach urbanistycznych po II WŚ (Nowa Huta, Nowe Tychy)

I.2 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:09)

I.2 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (4:28)

I.3. Sukces zintegrowanej komunikacji miejskiej, pomysłu Jaime Lerner'a

I.3 Efektywność, jakość i niska cena, które doprowadziły do naśladowania na świecie

I.4 Nowe Żerniki – recepta jak zacząć miasto?

I.4 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (3:35)

I.5. Prognozy kierunków rozwoju miast po Covid-19 - zagrożenia i szanse

(rozlewanie i fragmentacja struktur miejskich, globalizacja, przemiany społeczne, e-technologie, rodzaje transportu miejskiego, aktywność społeczna, ruchy miejskie, wpływ ekologii na budowę i przebudowę miast)

I.5 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (5:50)

I.5 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:25)

I.5 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (3:15)

I.5 (II.3 III.1) Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK (14:7)


2. ROLA PRZESTRZENI W KSZTAŁTOWANIU POSTAW SPOŁECZNYCH

II.1. Wpływ idei Jana Gehl'a, Jane Jacobs oraz miejskich ruchów oddolnych na przekształcenia przestrzeni miejskiej

II.1 Dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF INGARDEN, prof. KAiAFM, Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. (13:35)

II.2. Czy zaprojektowana przestrzeń wpływa na zachowania i samopoczucie użytkowników (proksemika)

II.2 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (10:22)

II.3. Innowacyjne teorie i metody kształtowania przestrzeni publicznych

(Idea zrównoważonego rozwoju w przemianach struktur miejskich, smart city, miasto zwarte, miasto policentryczne).

II.3 Prof. dr hab. Inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK - INNOWACYJNE TEORIE I METODY

II.3 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI


3. NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

III.1. Jak planować zmiany aby miasto miało szansę stać się dobrym miejscem do życia

III.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:32)

III.1 Dr hab. inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK (0:54)

III.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (4:58)

III.1 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (3:07)

III.1 Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK - Jak planować zmiany

III.1 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI

III.2. Miejscowy plan zagospodarowania, rola i możliwość wpływania na kształtowanie zabudowy (narzędzia zmian przestrzeni – jak tworzyć plany, partycypacja społeczna i potrzeby mieszkańców vs akt władzy administracyjnej)

III.2 Arch. OLAF JASNORZEWSKI Sekretarz Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, Zespół Legislacji Małopolskiej OIA RP (11:05)

III.2 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (5:26)

III.2 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI - OGRANICZENIA W ZABUD I PRZEBUD WYNIKACJACE Z ZABYTK CHARAKT MIASTA

III.3. Rola Miejskich Komisji Urbanistyczno Architektonicznych w opiniowaniu tworzeniu i zatwierdzaniu planów miejscowych

III.3 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (2:15)

III.4. Prawne i administracyjne narzędzia zarządzania przestrzenią – czy skuteczne regulacje dla sprawnego zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym są możliwe?

III.4 Dr AGNIESZKA DAMASIEWICZ, Koordynator Merytoryczny w Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (3:55)

III.4 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (3:25)

III.4 Adwokat PIOTR KONOPKA, obsługa prawna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (5:08)

III.4 ANNA KORNECKA radca prawny, Wiceminister ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020–2021 (1:56)

III.4 Arch. OLAF JASNORZEWSKI Sekretarz Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, Zespół Legislacji Małopolskiej OIA RP (11:54)

III.5. Co rozumieją mieszkańcy myśląc dobra przestrzeń i oczekując przyjaznego miasta?

III.5 ŁUKASZ MAŚLONA, aktywista miejski ze stowarzyszenia Funkcja Miasto, Radny Miasta Krakowa (0:26)

 


4. REWITALIZACJA PRZESTRZENI, STREF I OBIEKTÓW

IV.1 Ograniczenia w zabudowie i przebudowie wynikające z m. innymi z zabytkowego charakteru miasta

IV.1 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (2:52)

IV.1 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI - MIEJSCOWY PLAN ROLA I WPLYW.

IV.2. Doktryna konserwatorska - oczekiwane efekty polityki konserwatorskiej

IV.2 Arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wiceprezes KRIA RP ds. międzynarodowych (1:30)

IV.2 Dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA WŁODARCZYK Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS (5:05)

IV.3. Niemożliwe czy możliwe - ograniczenia wynikające z wpisu do rejestru zabytków - granice ochrony koniecznej

IV.3 Dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA WŁODARCZYK Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS (5:51)

IV.4. Stara przestrzeń nowa funkcja – nowe życie budynków, miast, fabryk

IV.5. Ograniczenia konserwatorskie w praktyce projektowej

IV.5. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

IV.6. Nowy europejski Bauhaus idea i cel nowej wspólnej polityki europejskiej

IV.6 Arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wiceprezes KRIA RP ds. międzynarodowych (1:01)

IV.6 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:01)

 


5. WYKSZTAŁCENIE, PRZYGOTOWANIE I PROFESJONALIZACJA ZADAŃ

V.1. Cena chaosu przestrzennego w rozumieniu ekonomicznym, przestrzennym, kulturowym

V.1 Dr hab. inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK (0:59)

V.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (2:13)

V.1 Arch. JANUSZ SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego 2002 – 2006, Senator RP VII i VIII kadencji (1:14)

V.1 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:12)

V.2. Co powinien/musi umieć architekt urbanista?

V.2 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (0:49)

V.2. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.3. Czy każdy może projektować ? Na czym powinna polegać profesjonalizacja zawodu, czym jest etyka zawodu?

V.3. Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:24)

V.3. Adwokat PIOTR KONOPKA, obsługa prawna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (2:02)

 

V.3. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.3 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI - PROFESJONALIZACJA ZAWODU ETYKA ZAWODU

V.4. Na czym powinna polegać profesjonalizacja uczestników procesu zarządzania przestrzenią

V.4 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:25)

V.4 Dr AGNIESZKA DAMASIEWICZ Koordynator Merytoryczny w Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (2:33)

V.4 ANNA KORNECKA radca prawny, Wiceminister ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020–2021 (1:55)

V.4 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (1:21)

V.4. DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.5. Kryzys autorytetów w XXIw. Co sprawia że profesjonalista przestaje być postrzegany jako autorytet.

V.5 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (2:32)

V.6. Przyczyny i skutki obniżenia zaufania społecznego do autorytetów w polityce miejskiej.

V.6 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (5:22)

V.6 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:12)

 

 

I. ZASADY ROZWOJU STRUKTUR MIEJSKICH

I.1 Czynnik miastotwórczy – Od Polis po wizje miast idealnych (czy istnieje wspólny mianownik)
I.1.1 KAZIMIERZ BUTELSKI
I.1.2 ZBIGNIEW NĘCKI
I.1.3 JANUSZ SEPIOŁ
I.1.4 MARCIN WŁODARCZYK

I.2 Idee XIX-XX w w polskich założeniach urbanistycznych po II wojnie świat. (Nowa Huta, Nowe Tychy)
I.2.1 KAZIMIERZ BUTELSKI
I.2.2 MARCIN WŁODARCZYK

I.3 Sukces zintegrowanej komunikacji miejskiej pomysłu Jaimie Lerner’a
w opracowaniu

I.4 Nowe Żerniki – recepta jak zacząć miasto?
I.4.1 PIOTR FOKCZYŃSKI

I.5 Prognozy kierunków rozwoju miast po Covid-19 – zagrożenia i szanse
I.5.1 KAZIMIERZ BUTELSKI
I.5.2 WOJCIECH GWIZDAK
I.5.3 HUBERT TRAMMER
I.5.4 ZBIGNIEW ZUZIAK

II. ROLA PRZESTRZENI W KSZTAŁTOWANIU POSTAW SPOŁECZNYCH

II.1 Wpływ idei Jana Gehl’a, Jane Jacobs oraz miejskich ruchów oddolnych na przekształcenie przestrzeni miejskiej
II.1.1 KRZYSZTOF INGARDEN

II.2 Czy zaprojektowana przestrzeń wpływa na zachowania i samopoczucie użytkowników (proksemika)
II.2.1 ZBIGNIEW NĘCKI

II.3 Innowacyjne teorie i metody kształtowania przestrzeni publicznych
II.3.1 ZBIGNIEW ZUZIAK
II.3.2 KRZYSZTOF BOJANOWSKI

III. NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

III.1 Jak zaplanować zmiany, aby miasto miało szansę stać się dobrym miejscem do życia
III.1.1 KAZIMIERZ BUTELSKI
III.1.2 URSZULA FORCZEK – BRATANIEC
III.1.3 MARCIN WŁODARCZYK
III.1.4 ZBIGNIEW ZUZIAK
III.1.5 KRZYSZTOF BOJANOWSKI

III.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, rola i możliwość wpływania na kształtowanie zabudowy (narzędzia zmian przestrzeni – jak tworzyć plany, partycypacja społeczna i potrzeby mieszkańców vs akt władzy administracyjnej)

III.2.1 OLAF JASNORZEWSKI
III.2.2 HUBERT TRAMMER
III.2.3 KRZYSZTOF BOJANOWSKI

III.3 Rola Miejskich Komisji Urbanistyczno–Architektonicznych w opiniowaniu, tworzeniu i zatwierdzaniu planów miejscowych
III.3.1 PIOTR FOKCZYŃSKI

III.4 Prawne i administracyjne narzędzia zarządzania przestrzenią – czy skuteczne regulacje dla sprawnego zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym są możliwe?
III.4.1 AGNIESZKA DAMASIEWICZ
III.4.2 PIOTR FOKCZYŃSKI
III.4.3 PIOTR KONOPKA
III.4.4 ANNA KORNECKA
III.4.5 OLAF JASNORZEWSKI

III.5 Co rozumieją mieszkańcy myśląc „dobra przestrzeń” i oczekując przyjaznego miasta?

III.5.1 ŁUKASZ MAŚLONA

IV. REWITALIZACJA PRZESTRZENI, STREF I OBIEKTÓW

IV.1 Ograniczenia w zabudowie i przebudowie wynikające m. in. z zabytkowego charakteru miasta
IV.1.1 PIOTR FOKCZYŃSKI
IV.1.2 KRZYSZTOF BOJANOWSKI

IV.2 Doktryna konserwatorska – oczekiwane efekty polityki konserwatorskiej
IV.2.1 BORYSŁAW CZARAKCZIEW
IV.2.2 MAŁGORZATA WŁODARCZYK

IV.3 Niemożliwe czy możliwe – ograniczenia wynikające z wpisu do rejestru zabytków – granice ochrony koniecznej
IV.3.1 MAŁGORZATA WŁODARCZYK

IV.4 Ograniczenia konserwatorskie w praktyce projektowej
IV.4.1 Dr hab. inż. arch. MAGDALENA KOZIEŃ – WOŹNIAK, prof. PK

IV.5 Nowy Europejski Bauhaus, idea i cel wspólnej polityki europejskiej
IV.5.1 BORYSŁAW CZARAKCZIEW
IV.5.2 HUBERT TRAMMER

V. WYKSZTAŁCENIE, PRZYGOTOWANIE I PROFESJONALIZACJA ZADAŃ

V.1 Cena chaosu przestrzennego w rozumieniu ekonomicznym, przestrzennym, kulturowym
V.1.1 URSZULA FORCZEK – BRATANIEC
V.1.2 ZBIGNIEW NĘCKI
V.1.3 JANUSZ SEPIOŁ
V.1.4 HUBERT TRAMMER

V.2 Co powinien / musi umieć architekt – urbanista
V.2.1 MARCIN WŁODARCZYK
V.2.2 MAGDALENA KOZIEŃ – WOŹNIAK

V.3 Czy każdy może projektować? Na czym powinna polegać profesjonalizacja zawodu, czym jest etyka zawodu?
V.3.1 WOJCIECH GWIZDAK
V.3.2 PIOTR KONOPKA
V.3.3 MAGDALENA KOZIEŃ – WOŹNIAK
V.3.4 KRZYSZTOF BOJANOWSKI

V.4 Na czym powinna polegać profesjonalizacja uczestników procesu zarządzania przestrzenią
V.4.1 WOJCIECH GWIZDAK
V.4.2 AGNIESZKA DAMASIEWICZ
V.4.3 ANNA KORNECKA
V.4.4 MARCIN WŁODARCZYK
V.4.5 MAGDALENA KOZIEŃ – WOŹNIAK

V.5 Kryzys autorytetów w XXI w. Co sprawia, że profesjonalista przestaje być postrzegany jako autorytet.
V.5.1 ZBIGNIEW NĘCKI

V.6 Przyczyny i skutki obniżenia zaufania do autorytetów w polityce miejskiej
V.6.1 ZBIGNIEW NĘCKI
V.6.2 HUBERT TRAMMER

 

I. ZASADY ROZWOJU STRUKTUR MIEJSKICH

I.1 Czynnik miastotwórczy - Od Polis po wizje miast idealnych (czy istnieje wspólny mianownik)

I.1.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:19)Miasto jest proporcją ekonomii i kompozycji, i te dwie proporcje tworzą jego organizację.

I.1.2 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (4:23)

I.1.3 Arch. JANUSZ SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego 2002 – 2006, Senator RP VII i VIII kadencji (1:24)

I.1.4 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (4:15)

I.2 Idee XIX-XX wieku w polskich złożeniach urbanistycznych po II WŚ (Nowa Huta, Nowe Tychy)

I.2.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:09)

I.2.2 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (4:28)

I.3. Sukces zintegrowanej komunikacji miejskiej, pomysłu Jaime Lerner'a

I.3 Efektywność, jakość i niska cena, które doprowadziły do naśladowania na świecie

I.4 Nowe Żerniki – recepta jak zacząć miasto?

I.4.1 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (3:35)

I.5 Prognozy kierunków rozwoju miast po Covid-19 - zagrożenia i szanse

(rozlewanie i fragmentacja struktur miejskich, globalizacja, przemiany społeczne, e-technologie, rodzaje transportu miejskiego, aktywność społeczna, ruchy miejskie, wpływ ekologii na budowę i przebudowę miast)

I.5.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (5:50)

I.5.2 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:25)

I.5.3 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (3:15)

I.5.4 (II.3 III.1) Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK (14:7)Wiele wskazuje, że po pandemii Covid-19 będziemy mieli do czynienia z efektami kumulacyjnymi różnych kryzysów. Ludzie szukają wówczas mocnych punktów oparcia, a historia uczy, że w takich sytuacjach – bardziej niż kiedy indziej – rolę owych punktów pełnią elementarne wartości etyczne. Systemy wartości stają się wtedy płaszczyzną równoważnia odmiennych poglądów, interesów i odpowiadających im strategii działań – także urbanistycznych. Uważam, że na tym tle szczególnego znaczenia nabiera wizja, którą określam hasłem: „Miasto Etyczne”. To koncepcja urbanistyki, która swymi założeniami filozoficznymi nawiązuje do Platona. Podobnie jak w systemie platońskim, idea Miasta Etycznego wiąże pojęcie piękna z pojęciem dobra i zakłada, że w planowaniu i projektowaniu miast właśnie te wartości muszą odzyskać należne im miejsce. Wierzę, że w sytuacji tak poważnego i wielowarstwowego kryzysu właśnie to założenie nabiera głębszego sensu.


II. ROLA PRZESTRZENI W KSZTAŁTOWANIU POSTAW SPOŁECZNYCH

II.1. Wpływ idei Jana Gehl'a, Jane Jacobs oraz miejskich ruchów oddolnych na przekształcenia przestrzeni miejskiej

II.1.1 Dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF INGARDEN, prof. KAiAFM, Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13:35)Ulica powinna być przyjazną przestrzenią dla jej mieszkańców, chodzi o to by życie funkcjonowało tam cały czas, żeby ludzie rozpoznawali się i kontaktowali się ze sobą w ciągu dnia na ulicy, żeby wychodzili tam na kawę, żeby szli ulicą do pracy, dbali o nią i czuli się tam u siebie…

II.2. Czy zaprojektowana przestrzeń wpływa na zachowania i samopoczucie użytkowników (proksemika)

II.2.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (10:22)

II.3. Innowacyjne teorie i metody kształtowania przestrzeni publicznych

(Idea zrównoważonego rozwoju w przemianach struktur miejskich, smart city, miasto zwarte, miasto policentryczne).

II.1.1 Prof. dr hab. Inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK - INNOWACYJNE TEORIE I METODY

II.1.2 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI Planowanie to antycypowanie zmian społeczno-gospodarczych i ich symulacja w kreowanej formie miasta, która uwzględnia zastane wartości, ale jest otwarta na powstanie nowych.


III. NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

III.1. Jak planować zmiany aby miasto miało szansę stać się dobrym miejscem do życia

III.1.1 Dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ BUTELSKI, prof. PK (3:32)

III.1.2 Dr hab. inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK (0:54)

III.1.3 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (4:58)

III.1.4 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (3:07)

III.1.4 Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW ZUZIAK - Jak planować zmiany

III.1.5 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI

III.2 Miejscowy plan zagospodarowania, rola i możliwość wpływania na kształtowanie zabudowy (narzędzia zmian przestrzeni – jak tworzyć plany, partycypacja społeczna i potrzeby mieszkańców vs akt władzy administracyjnej)

III.2.1 Arch. OLAF JASNORZEWSKI Sekretarz Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, Zespół Legislacji Małopolskiej OIA RP (11:05) Jeśli nie planujesz swoich działań to planujesz swoją porażkę.

III.2.2 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (5:26)

III.2.3 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI - OGRANICZENIA W ZABUD I PRZEBUD WYNIKACJACE Z ZABYTK CHARAKT MIASTA

III.3 Rola Miejskich Komisji Urbanistyczno Architektonicznych w opiniowaniu tworzeniu i zatwierdzaniu planów miejscowych

III.3.1 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (2:15)

III.4. Prawne i administracyjne narzędzia zarządzania przestrzenią – czy skuteczne regulacje dla sprawnego zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym są możliwe?

III.4.1 Dr AGNIESZKA DAMASIEWICZ, Koordynator Merytoryczny w Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (3:55)

III.4.2 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (3:25)

III.4.3 Adwokat PIOTR KONOPKA, obsługa prawna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (5:08)Procedura uchwalania planu przyjęta w obowiązującym modelu zakłada pewien rodzaj wymuszenia na społeczeństwie tego jak ma być kształtowana przestrzeń. Brakuje niewątpliwie większego udziału czynnika społecznego, który na tym poziomie zarządzania społecznością lokalną jest możliwy.

III.4.4 ANNA KORNECKA radca prawny, Wiceminister ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020–2021 (1:56)Przestrzeń jest dobrem nieodnawialnym. Jest dana nam raz na zawsze i to od nas zależy jak będziemy nią zarządzać i w jaki sposób będziemy ją zagospodarowywać.

III.4.5 Arch. OLAF JASNORZEWSKI Sekretarz Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, Zespół Legislacji Małopolskiej OIA RP (11:54)

III.5 Co rozumieją mieszkańcy myśląc dobra przestrzeń i oczekując przyjaznego miasta?

III.5.1 ŁUKASZ MAŚLONA, aktywista miejski ze stowarzyszenia Funkcja Miasto, Radny Miasta Krakowa (0:26)Miejsce przyjazne dla mieszkańców, to miejsce współtworzone przez nich w procesie partycypacyjnym, gdzie specjaliści zachęcają do udziału w całym procesie również mieszkańców danego obszaru.

 


IV. REWITALIZACJA PRZESTRZENI, STREF I OBIEKTÓW

IV.1 Ograniczenia w zabudowie i przebudowie wynikające z m. innymi z zabytkowego charakteru miasta

IV.1.1 Arch. PIOTR FOKCZYŃSKI Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Architekt Miasta Wrocławia 2003–2021 (2:52)

IV.1.2 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI - MIEJSCOWY PLAN ROLA I WPLYW.

IV.2 Doktryna konserwatorska - oczekiwane efekty polityki konserwatorskiej

IV.2.1 Arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wiceprezes KRIA RP ds. międzynarodowych (1:30)Kraków wpisany na listę dziedzictwa narodowego..., to miejsce przemysłu turystycznego, właściwie nie ma mieszkańców... w Krakowie na starym mieście mieszka 350 osób, które są zameldowane, na samym Rynku mieszka 7 rodzin. Czy to jest pomysł na Stare Miasto?

IV.2.2 Dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA WŁODARCZYK Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS (5:05)

IV.3. Niemożliwe czy możliwe - ograniczenia wynikające z wpisu do rejestru zabytków - granice ochrony koniecznej

IV.3.1 Dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA WŁODARCZYK Przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS (5:51)

IV.4 Stara przestrzeń nowa funkcja – nowe życie budynków, miast, fabryk

IV.5 Ograniczenia konserwatorskie w praktyce projektowej

IV.5.1 DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

IV.6 Nowy europejski Bauhaus idea i cel nowej wspólnej polityki europejskiej

IV.6.1 Arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wiceprezes KRIA RP ds. międzynarodowych (1:01)

IV.6.2 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:01)

 


V. WYKSZTAŁCENIE, PRZYGOTOWANIE I PROFESJONALIZACJA ZADAŃ

V.1 Cena chaosu przestrzennego w rozumieniu ekonomicznym, przestrzennym, kulturowym

V.1.1 Dr hab. inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK (0:59)Miasto trzeba planować, znamy metody planowania znamy systemy planowania..., dzisiejsze miasta w bardzo małym zakresie są planowane.

V.1.2 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (2:13)

V.1.3 Arch. JANUSZ SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego 2002–2006, Senator RP VII i VIII kadencji (1:14)Nasze miasta mają coraz więcej architektury..., ikonicznych budowli otoczonych zurbanizowaną przestrzenią śmieciową, której stworzyliśmy chyba więcej niż wszystkie pokolenia do tej pory...

V.1.4 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:12)

V.2 Co powinien/musi umieć architekt urbanista?

V.2.1 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (0:49)

V.2.2 DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.3 Czy każdy może projektować? Na czym powinna polegać profesjonalizacja zawodu, czym jest etyka zawodu?

V.3.1 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:24)Świat się zmienia, a za zmieniającym światem musi też się zmieniać nasz zawód.

V.3.2 Adwokat PIOTR KONOPKA, obsługa prawna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (2:02)

 

V.3.3 DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK

V.3.4 prof. inż arch. KRZYSZTOF BOJANOWSKI - PROFESJONALIZACJA ZAWODU ETYKA ZAWODU

V.4 Na czym powinna polegać profesjonalizacja uczestników procesu zarządzania przestrzenią

V.4.1 Arch. WOJCIECH GWIZDAK Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (0:25)

V.4.2 Dr AGNIESZKA DAMASIEWICZ Koordynator Merytoryczny w Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (2:33) Z przepisem prawnym jest jak z przepisem kulinarnym – nie wystarczy sam tekst, konieczne jest jego umiejętne zastosowanie.

V.4.3 ANNA KORNECKA radca prawny, Wiceminister ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020–2021 (1:55)

V.4.4 Dr inż. arch. MARCIN WŁODARCZYK (1:21)

V.4.5 DR HAB. INŻ. ARCH MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAKProfesjonalizacja uczestników procesu zarządzania przestrzenią oznacza możliwość ich wzajemnego porozumiewania się, tak aby różni ludzie: urzędnicy, wykonawcy, projektanci, mogli ze sobą rozmawiać. By ich wspólny cel, jakim jest świadomie kształtowana przestrzeń, został osiągnięty.

V.5 Kryzys autorytetów w XXIw. Co sprawia że profesjonalista przestaje być postrzegany jako autorytet.

V.5.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (2:32)Funkcja architektury i architekta przypomina funkcje boskie, architekt nie opisuje świata architekt tworzy świat. Tworzy świat fizyczny, budynków struktur i przestrzeni, przez ten świat dociera do istoty ludzkich zachowań.

V.6 Przyczyny i skutki obniżenia zaufania społecznego do autorytetów w polityce miejskiej.

V.6.1 Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI psycholog społeczny (5:22)

V.6.2 Dr inż. arch. HUBERT TRAMMER Ambasador Nowego Europejskiego Bauhausu (2:12)Ludzie wielokrotnie się na autorytetach zawiedli. Także w kształtowaniu miast. (..) Pewne wizje się nie sprawdziły, co więcej autorytety często zmieniają zdanie… Autorytety żeby zyskać zaufanie muszą na nie zapracować i też wykazywać się otwartością na to, że różne punkty widzenia i różna wiedza, także ze strony osób nie mających specjalistycznego przygotowania, jest warta uwzględnienia i wzięcia na poważnie.