partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Na mocy § 16 pkt 6 Regulaminu organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów „Prezydium ustala dodatkowo dyżury swoich członków”.

Dyżur członków Prezydium

  • 15 lutego 2024 r. od godz. 17.00
  • 22 lutego 2024 r. od godz. 17.00
  • 29 lutego 2024 r. od godz. 17.00
  • 7 marca 2024 r. od godz. 17.00
  • 14 marca 2024 r. od godz. 17.00
  • 21 marca 2024 r. od godz. 17.00