partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Na mocy § 16 pkt 6 Regulaminu organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów „Prezydium ustala dodatkowo dyżury swoich członków”.

Dyżur członków Prezydium

  • 27 czerwca 2024 r. od godz. 17.00
  • 4 lipca 2024 r. od godz. 17.00
  • 11 lipca 2024 r. od godz. 17.00
  • 18 lipca 2024 r. od godz. 17.00
  • 25 lipca 2024 r. od godz. 17.00
  • 1 sierpnia 2024 r. od godz. 17.00