partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje - inne

Prezentacja dla samorządowców.


Ósme Dni Skupienia Architektów odbędą się w dn. 22-24 kwietnia 2016.

Publikacja Kodeksu przez Ministerstwo.


25-27 września odbyły się kolejne jesienne Dni Skupienia Architektów.

na WA PK pod patronatem MPOIA.