partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje - inne

Prezentacja architektów podczas tragów BUDMA 2018.

Dni Skupienia Architektów 4-6 maja.

Wernisaż i wykład Laureata Honorowej Nagrody SARP 2016 – zmiana godziny!

6.04 - dla rzeczoznawców i biegłych sądowych.

BUDMA: Konkurs i Forum