partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje
Na spotkaniu Zespołu ds Warunków Wykonywania Zawodu, które odbyło się 16 maja 2018 r. omówiono zaawansowanie podjętych działań.

O wyjątkowości spotkania świadczyła obecność kol. Wojciecha Gwizdaka - członka Rady Świętokrzyskiej OIA, który zgłosiił akces przystąpienia do ZWWZ i zaproponował interesujące projekty działania w Zespole. Decyzją Rady MPOIA z dnia 22 maja kol. W. Gwizdak został przyjęty do grona Zespołu - jako pierwsza osoba spoza Okręgu.

Ciesząc się z tego wydarzenia - dziękujemy Koledze za deklarację wzmocnienia składu zespołu i przyszłej pracy.


Więcej aktualności