partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół ds. Mediów

Przedstawianie Radzie bieżących publikacji nt. działalności MPOIA, problematyki architektoniczno-przestrzennej i legislacji inwestycyjnej. Kreowanie obrazu Okręgowej Izby Architektów i działalności architektów MPOIA w odbiorze publicznym, przedstawianie działań MPOIA w odpowiedni do społecznego odbioru sposób.
Koordynator: Katarzyna Bąk-Chuchacz

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.