partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada MPOIA RP we współpracy z firmą C.H. BECK (tutaj link https://legalis.pl) udostępnia, jako jedna z niewielu izb, wszystkim członkom MPOIA RP możliwość korzystania z Systemu Informacji Prawnej Legalis poprzez dostęp online z własnego komputera. Dostęp poprzez stronę MPOIA RP.


System Informacji Prawnej » Instrukcja » Struktura » Regulamin »


Z uwagi na ograniczoną liczbę jednoczesnych stanowisk online prosimy o wylogowanie się po zakończeniu pracy z Systemem Informacji Prawnej Legalis, aby nie blokować stanowiska innym korzystającym.