partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy
  • Stanowisko nr 1 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie ustalenia tytułu inwestycji w dokumentacji Projektu Budowlanego
  • Stanowisko nr 2 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie definicji domu w zabudowie bliźniaczej, bliźniaka
  • Stanowisko nr 3 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie wymogu sprawdzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
  • Stanowisko nr 4 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości pomieszczeń przy stropach pochyłych
  • Stanowisko nr 5 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie lokalizacji budynków względem lasu
  • Stanowisko nr 6 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie interpretacji definicji antresoli
  • Stanowisko nr 7 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie procedury wydawania zaświadczenia o samodzielności lokalu
  • Stanowisko nr 8 oraz analiza Rady MPOIA RP oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MPOIA RP z 26.06.2021 r. w sprawie prawa do kierowania budową i robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
  • Stanowisko nr 9 Rady MPOIA RP z dnia 23.07.2020 r. w sprawie pomiaru wysokości budynku w kontekście stropodachu klatki schodowej