partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Regulamin korzystania z bazy Polskich Norm

1. Internetowa baza Polskich Norm prowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny, zawiera aktualne oraz archiwalne normy i przeznaczona jest dla Architektów członków MPOIA.

2. MPOIA zapewnia jeden jednoczesny dostęp online do bazy Polskich Norm z dziedziny budownictwa ICS 91 lub ICS 93

3. Każdy Architekt MPOIA ma prawo korzystać z bazy za pośrednictwem strony www.mpoia.pl, logując się swoim loginem (tym samym, który służy do pobierania zaświadczeń ze strony IARP).

4. Architekt MPOIA nie ma prawa udostępniać swojego loginu, ani dostępu do bazy innym osobom.

5. Baza umożliwia wyszukiwanie norm oraz przeglądanie online, bez możliwości oraz bez prawa ich zapisu w żadnej formie.

6. Po skorzystaniu wyszukiwarki norm i uruchomieniu odczytu dla konkretnej normy, należy się wylogować z wyszukiwarki norm aby nie blokować dostępu innym członkom MPOIA.