partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 Dom do 70 m2 – zdaniem eksperta

 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazała się wypowiedź nt. wprowadzonych wraz z programem Polski Ład zmian w przepisach prawa inwestycyjnego, mających na celu uproszczenie procedury budowy domu do 70 m2.

W roli eksperta głos zabrał Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 


 

Czasopismo MURATOR PLUS zamieściło wywiad z Wiceministrem Budownictwa i Infrastruktury Tomaszem Żuchowskim. Minister komentował problemy jakie sprawiają obowiązujące przepisy dotyczące wzajemnego lokalizowania budynków.
 

Lokalizacja, funkcja, gabaryt i forma projektowanych i realizowanych inwestycji budowlanych – zależne są w dużej mierze od przepisów prawa inwestycyjnego, a prawo to w wielu aspektach oceniane jest jako niejasne i nieprecyzyjne

czytaj więcej »

21.12 – specjalny dodatek do gazety.