partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Konferencja MPOIA RP 2022
"Praktyka prawa inwestycyjnego. Anatomia projektu budowlanego."
Zgłoszenie  Izba Architektów RP - Małopolska Okręgowa IARP   
  Izba Architektów RP - Krajowa Izba Architektów   
  Izba Architektów RP - Okręgowe Izby Architektów   
  Wojewoda Małopolski   
  Marszałek Województwa Małopolskiego   
  Organy architektoniczno-budowlane - Małopolski Urząd Wojewódzki   
  Organy architektoniczno-budowlane - Organy I instancji   
  Nadzór budowlany - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego   
  Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   
  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   
  SARP   
  SBDiM   
  Uczelnie architektoniczne - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej   
  Uczelnie architektoniczne - Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego   
  Urząd Ochrony Zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków   
  Urząd Ochrony Zabytków - Delegatury   
  Inna instytucja   Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wypowiedzi Uczestnika Konferencji oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku.
więcej informacji »