partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


8-10.04.2016 Konferencja Grupy V-4.

 

W dniach 8-10 kwietnia tradycyjnie w Ustroniu 2016 r. odbywała się XII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w formule Spotkania Roboczego Grupy V-4 (Grupy Wyszegradzkiej).


Gospodarzem Konferencji była Śląska OIA. Uczestnikami byli członkowie - architekci IARP z izb okręgowych, członkowie KRIA oraz architekci z izb: czeskiej, słowackiej, węgierskiej a także przedstawiciel stowarzyszenia architektów z Ukrainy.
Spotkanie poprzedziło posiedzenie KRIA.


Tematem pierwszego dnia Konferencji były kwestie związane z warunkami stosowania cenników na usługi architektoniczne oraz sposoby kalkulowania cen. Zebrani mieli możliwość zapoznania się z zasadami posługiwania się cennikami w Polsce oraz w Czechach, Słowacji i Niemczech.

Tematyka: 4 filary zawodu: KEZA, Standardy, Honoraria, Ubezpieczenia

Przedyskutowano wszystko ale najciekawsze były honoraria, których analizę oparto o przeliczenia w odniesieniu do jednakowych obiektów.
Najlepiej wypadły warunki wyceny projektów w Niemczech. Tam obowiązuje i jest stosowany cennik. 


Dochodzą jednak głosy o sprzeciwie ze strony instytucji unijnych. 


Kluczem do zrozumienia niemieckiego sukcesu jest kilka odmienności w stosunku do naszych 
obyczajów:

1/ architekt jest strażnikiem finansów inwestora. Najważniejsze jest szacowanie kosztów i dyscyplina wykonawcza, za którą odpowiada architekt.

Praca projektowa to zaledwie 25-30% obowiązków i jednocześnie taki sam procent wynagrodzenia, które w ten sposób osiąga 10-15% kosztów inwestycji.

2/ architektura to współtworzenie kultury. Władze czują współodpowiedzialność za zorganizowanie atmosfery pozytywnej wokół twórczości.


Drugi przykład to Czechy. Oni także mieli niedobre doświadczenie z czeskim odpowiednikiem UOKiK. 

Obecnie lansują KALKULACZKĘ, czyli prosty w obsłudze program do szacowania godzinowego nakładu pracy.

 

Dla chętnych do zapoznania się :

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby


Udział w Konferencji – ze strony MPOIA wzięli: M. Tarko, W. Zieliński, B. Nieroda, G. Lechowicz oraz 
M. Nitka (Portal Warsztat Architekta)

Drugi dzień poświęcony był omówieniu i ocenie bieżącego stanu prac nad istotnymi filarami regulującymi pracę Architektów IARP: zasadom etyki, standardom wykonywania zawodu, ubezpieczeniom oraz umowie kontraktowej architekta.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP