partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


8-10.04.2016 Konferencja Grupy V-4.

 

W dniach 8-10 kwietnia tradycyjnie w Ustroniu 2016 r. odbywała się XII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w formule Spotkania Roboczego Grupy V-4 (Grupy Wyszegradzkiej).


Gospodarzem Konferencji była Śląska OIA. Uczestnikami byli członkowie - architekci IARP z izb okręgowych, członkowie KRIA oraz architekci z izb: czeskiej, słowackiej, węgierskiej a także przedstawiciel stowarzyszenia architektów z Ukrainy.
Spotkanie poprzedziło posiedzenie KRIA.


Tematem pierwszego dnia Konferencji były kwestie związane z warunkami stosowania cenników na usługi architektoniczne oraz sposoby kalkulowania cen. Zebrani mieli możliwość zapoznania się z zasadami posługiwania się cennikami w Polsce oraz w Czechach, Słowacji i Niemczech.

Tematyka: 4 filary zawodu: KEZA, Standardy, Honoraria, Ubezpieczenia

Przedyskutowano wszystko ale najciekawsze były honoraria, których analizę oparto o przeliczenia w odniesieniu do jednakowych obiektów.
Najlepiej wypadły warunki wyceny projektów w Niemczech. Tam obowiązuje i jest stosowany cennik. 


Dochodzą jednak głosy o sprzeciwie ze strony instytucji unijnych. 


Kluczem do zrozumienia niemieckiego sukcesu jest kilka odmienności w stosunku do naszych 
obyczajów:

1/ architekt jest strażnikiem finansów inwestora. Najważniejsze jest szacowanie kosztów i dyscyplina wykonawcza, za którą odpowiada architekt.

Praca projektowa to zaledwie 25-30% obowiązków i jednocześnie taki sam procent wynagrodzenia, które w ten sposób osiąga 10-15% kosztów inwestycji.

2/ architektura to współtworzenie kultury. Władze czują współodpowiedzialność za zorganizowanie atmosfery pozytywnej wokół twórczości.


Drugi przykład to Czechy. Oni także mieli niedobre doświadczenie z czeskim odpowiednikiem UOKiK. 

Obecnie lansują KALKULACZKĘ, czyli prosty w obsłudze program do szacowania godzinowego nakładu pracy.

 

Dla chętnych do zapoznania się :

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby


Udział w Konferencji – ze strony MPOIA wzięli: M. Tarko, W. Zieliński, B. Nieroda, G. Lechowicz oraz 
M. Nitka (Portal Warsztat Architekta)

Drugi dzień poświęcony był omówieniu i ocenie bieżącego stanu prac nad istotnymi filarami regulującymi pracę Architektów IARP: zasadom etyki, standardom wykonywania zawodu, ubezpieczeniom oraz umowie kontraktowej architekta.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04