partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


27.10.2015 – Konferencja szkoleniowa dla architektów i nauczycieli p.n. „Kształtowanie Przestrzeni”.

W dniu  27 października br., w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, odbyła się konferencja szkoleniowa dla architektów i nauczycieli kilkunastu szkół gimnazjalnych i licealnych, zaangażowanych w realizację programu edukacyjnego Izby Architektów RP, pod nazwą „Kształtowanie Przestrzeni”

 

Celem konferencji była zarówno wymiana doświadczeń z przebiegu dotychczasowych, ogólnopolskich edycji programu, jak również uzyskanie przez nauczycieli informacji i umiejętności niezbędnych przy realizacji programu. 

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych naszego województwa, przedstawiciele krakowskich wyższych uczelni architektonicznych, przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz architekci i nauczyciele z wielu miast województwa Małopolskiego i Śląskiego. Gościliśmy też uczestników programu z Poznania i Warszawy.

 

Część oficjalną poprowadziła Małgorzata Gruszka – architekt IARP, koordynator edukacyjny przy MPOIA – witając przybyłych gości. Konferencję rozpoczęły przemówienia: Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa – Katarzyny Cięciak oraz wystąpienie Przewodniczącego MPOIA – Marka Tarko. 

Część teoretyczna zawierała wprowadzenie, założenia i cele programu oraz wystąpienia osób mających doświadczenia z przebiegu dotychczasowych edycji.

Część praktyczna poprowadzona była warsztatowo, w postaci ćwiczeń analityczno-projektowych, dotyczących wybranej lekcji 1 i 2 z opcji B, z arkuszem pracy, przy wykorzystaniu przygotowanych materiałów graficznych, na podstawie spaceru po okolicy (uczestnicy „wcielili się m.in. w rolę uczniów).

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem tutaj.

 

Podsumowanie i dyskusja z omówieniem sposobu komunikacji i wsparcia zakończyły konferencję.

AT

 

I CZĘŚĆ OFICJALNA

1. Przywitanie obecnych gości i uczestników konferencji
2. Małgorzata Gruszka,
koordynator Programu przy MPOIA
3. Pani Prezydent Miasta Krakowa – Katarzyny Cięciak 
4. Przewodniczący MPOIA – Marka Tarko
5. Uczestnicy konferencji 

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04


 

II CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.Wprowadzenie do programu, Małgorzata Gruszka, architekt IARP
2.Założenia i cele, zgodność z podstawą programową, przykłady – Dariusz Śmiechowski 
3.Zasady posługiwania się podręcznikiem; elementy kreacji i dostosowania do uwarunkowań lokalnych, Małgorzata Gruszka, architekt IARP
4-6. Uczestnicy konferencji
7. Doświadczenia z przebiegu dotychczasowych edycji programu: na przykładzie udziału V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie – Dariusz Martynowicz
8, 9. Doświadczenia z przebiegu dotychczasowych edycji programu: na przykładzie dzielnicy Warszawa Żoliborz – Katarzyna Domagalska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


III CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1-3. „Architektura w edukacji”  – prezentacja – prof. dr hab. inż. arch. Anna Palej
4-8. Spacer po okolicy – uczestnicy wcielają się w rolę uczniów
9-14. Ćwiczenia analityczno-projektowe prowadzone przez architektów –Sylwia Madejska, Paweł Pilch, Artur Hampel

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 


PODSUMOWANIE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP