partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Konferencja Izb Architektów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

 

W dniach  24 i 25.04.2015 r. odbyła się w Ustroniu XI Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Odbywa się ona w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tym razem w nowej formule Spotkania Roboczego Grupy V-4. W jej skład wchodzą Izby Architektów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Głównym organizatorem konferencji była Śląska Okręgowa Izba Architektów.


Jest to efekt postanowień podjętych na spotkaniu w Brnie (SK), na którym ustalono, że spotkania robocze odbywać się będą raz w roku w jednym z krajów V-4. Zadaniem podstawowym jest zarówno wymiana informacji ale także harmonizowania ram wykonywania zawodu. Na spotkaniu w Brnie postanowiono, że spotkanie w Ustroniu będzie zajmować się dwoma tematami : zakresem usług architektonicznych (SOS - scope of services) i technologią BIM. Podczas posiedzenia w Brnie powierzono przygotowanie panelów roboczych odpowiednio SOS - Pavel Martinek (CKA) i Borys Czarakcziew (IARP), oraz panelu BIM Ferenc Makovényi (CHA).


Na wstępie podpisano memorandum o wzajemnej współpracy, ze strony IARP podpisał je wiceprezes  IARP Piotr Gadomski


W spotkaniu uczestniczą poza wymienionymi – członkowie KRIA, przewodniczący izb okręgowych a także architekci – członkowie IARP oraz goście z krajów grupy V-4


  • 01
  • 02
  • 03


MPOIA  jest reprezentowana przez wiceprzewodniczącego Rady Witolda Zielińskiego. W spotkaniu bierze także udział Maciej Nitka, członek Rady, Szef Biura Portalu Warsztat Architekta.