partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Konferencja Izb Architektów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

 

W dniach  24 i 25.04.2015 r. odbyła się w Ustroniu XI Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Odbywa się ona w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tym razem w nowej formule Spotkania Roboczego Grupy V-4. W jej skład wchodzą Izby Architektów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Głównym organizatorem konferencji była Śląska Okręgowa Izba Architektów.


Jest to efekt postanowień podjętych na spotkaniu w Brnie (SK), na którym ustalono, że spotkania robocze odbywać się będą raz w roku w jednym z krajów V-4. Zadaniem podstawowym jest zarówno wymiana informacji ale także harmonizowania ram wykonywania zawodu. Na spotkaniu w Brnie postanowiono, że spotkanie w Ustroniu będzie zajmować się dwoma tematami : zakresem usług architektonicznych (SOS - scope of services) i technologią BIM. Podczas posiedzenia w Brnie powierzono przygotowanie panelów roboczych odpowiednio SOS - Pavel Martinek (CKA) i Borys Czarakcziew (IARP), oraz panelu BIM Ferenc Makovényi (CHA).


Na wstępie podpisano memorandum o wzajemnej współpracy, ze strony IARP podpisał je wiceprezes  IARP Piotr Gadomski


W spotkaniu uczestniczą poza wymienionymi – członkowie KRIA, przewodniczący izb okręgowych a także architekci – członkowie IARP oraz goście z krajów grupy V-4


  • 01
  • 02
  • 03


MPOIA  jest reprezentowana przez wiceprzewodniczącego Rady Witolda Zielińskiego. W spotkaniu bierze także udział Maciej Nitka, członek Rady, Szef Biura Portalu Warsztat Architekta.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP