partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

16.10.2014 Konferencja Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto.

 

W dniu 16.10.2014 r. odbyła się w Jaworznie (woj. śląskie) interesująca Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto. Na zaproszenie Stowarzyszenia MPOIA reprezentowali arch. Maciej Nitka - członek Rady oraz arch. Bartłomiej Stawarz. Zgromadzonych powitał Paweł Silbert Prezes Stowarzyszenia i równocześnie Prezydent Miasta Jaworzna. Po prezentacjach przedstawicieli Urzędu Miasta - ks. dr Lucjan Bielas wygłosił wykład „Mój dom, moja rodzina, moje miasto” poprzedzony wprowadzeniem dr. Jerzego Kołodzieja.

Następnie odbyły się dwie dyskusje panelowe: „Zmieniamy miasto”, w której wzięli udział byli prezydenci i wiceprezydenci miasta oraz druga „Przestrzeń publiczna” z udziałem p. Iwony Batkowskiej, urbanistki, autorki studium uwarunkowań dla Jaworzna, arch. Stanisława Lessaera (SLOIA) – projektanta obiektów w Jaworznie oraz arch. Macieja Nitki i arch. Bartłomieja Stawarza.


Oba panele prowadził Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego – arch. Teobald Jałyński (SLOIA).

arch. Maciej Nitka

 

  • MMJ1
  • MMJ2
  • MMJ3
  • MMJ4


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP