partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Park Kulturowy jako metoda zarządzania przestrzenią.

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla ma zaszczyt zaprosić w dniu 03 października br., do Krakowskiego Magistratu (Sala Obrad) w godz. 12,00 – 16,00 na spotkanie, którego celem jest prezentacja osobom odpowiedzialnym za kształtowanie ładu przestrzennego w miastach możliwości kontroli i ochrony przestrzeni publicznych, jakie daje samorządom mechanizm Parku Kulturowego. Narzędzie to zapisane w ustawie o ochronie zabytków to skuteczna metoda regulacji estetyki czego dowodem jest Kraków, któremu udało się uporządkować najbardziej nobliwe obszary miasta. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z efektami jakie w Krakowie dało wprowadzenie Parku Kulturowego Stare Miasto i rozważyć możliwości wprowadzenia podobnych rozwiązań w swoich miastach.      

Kiedy w Krakowie podejmowano uchwałę o Parku Kulturowym dla Starego Miasta niewielu wierzyło, że urzędnikom uda się w końcu wykarczować gąszcz nielegalnych reklam porastających zabytkowe kamienice i uregulować kwestie zasad dotyczących ulicznego handlu. Po ponad roku od wprowadzenia nowych regulacji ten nobliwy obszar w mieście pod Wawelem przeszedł olbrzymią metamorfozę. Model, który udało się przetestować w Krakowie można z powodzeniem wykorzystać również w innych miastach przywracając ich nobliwym salonom elegancki charakter.

Dzięki swojej bogatej historii Kraków jest znakomitym miejscem do dyskusji na temat zarzadzania przestrzenią miejską. Stąd pomysł zorganizowania konferencji poświęconej metodom zarządzania przestrzenią w Sali Obrad krakowskiego magistratu. Spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów miejskich, architektów i urbanistów oraz specjalistów od marketingu miejskiego służyć ma wymianie informacji i doświadczeń na temat konstruowania i metody wdrażania w życie przepisów Parku Kulturowego, jako skutecznej metody regulacji reklam, nośników informacji wizualnej, handlu ulicznego oraz innych regulacji wpływających na jakość przestrzeni publicznych w miastach.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

arch. Borysław Czarakcziew