partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 24–25 listopada Krynica–Zdrój

 

„Planowanie Architektury” – tak zatytułowana była tegoroczna,
X-ta jubileuszowa ogólnopolska konferencja tematyczna
organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP,
która odbyła się w dniach 24–25 listopada w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój.

 

Konferencja adresowana była do architektów, inżynierów, urbanistów, przedstawicieli organów administracji samorządowej i rządowej oraz do wszystkich grup zawodowych związanych z kształtowaniem środowiska życia. Na tegorocznej konferencji mieliśmy przyjemność gościć również przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którzy aktywnie włączyli się w dyskusje.

W tym roku problematyka konferencji objęła zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ich wpływu na rozwój obszarów miejskich, a

także wybranych regulacji rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z tematów konferencji była również koncepcja architektoniczna, czyli baza projektu, która pełni ogromną rolę w całym procesie inwestycyjnym. 

 

Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne:

 

 • Panel pierwszy – Rozwój obszarów miejskich,
  którego moderatorem był Janusz Sepioł – Główny Architekt Miasta Rzeszowa.

Pierwsza prelekcja autorstwa Janusza Sepioła – Głównego Architekta Miasta Rzeszowa dotyczyła perspektyw rozwoju terenów miejskich.

Druga prelekcja autorstwa Roberta Kuzianika – Q-Arch Architekci – przedstawiała problematykę modeli polityki mobilności i ich znaczenie dla rozwoju urbanistycznego miasta na przykładzie Krakowa.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

 • Dominika Długosz – b. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 2022 r.
 • Janusz Sepioł - Główny Architekt Miasta Rzeszowa
 • Robert Kuzianik - Q-Arch Architekci
 • Mirosław Hegemajer – Dyrektor Wydziału Planowania w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin
 • Magdalena Kozień-Woźniak – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 • Panel drugi – Nowelizacja Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  którego moderatorem był Marceli Łasocha – Prezes krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Pierwsza prelekcja autorstwa Marcelego Łasochy – Prezesa krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich dotyczyła problemu gminnych dokumentów strategicznych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Druga prelekcja autorstwa Małgorzaty Przybysz-Ławnickiej – Prezes Stowarzyszenia Urbaniści Polscy – dotyczyła decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po 24 września 2023 r.

W trzeciej prelekcji Tomasz Babicz – Architektura Bezpieczeństwa Tomasz Babicz – przedstawił zagadnienie Planu Ogólnego Gminy na podstawie przepisów nowelizacji ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

 • Bernadetta Półchłopek-Szczygieł – Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Małgorzata Przybysz-Ławnicka - Prezes Stowarzyszenia Urbaniści Polscy
 • Marceli Łasocha - Prezesa krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Tomasz Babicz – Architektura Bezpieczeństwa Tomasz Babicz
 • Marcin Rosegnal – Urblex Marcin Rosegnal

 

 • Trzeci panel tematyczny konferencji – Koncepcja architektoniczna,
  którego moderatorem był Marcin Włodarczyk – Akademia Śląska, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

 • Marcin Włodarczyk – Akademia Śląska, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Marcin Brataniec – Wiceprezes ds. twórczości krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Piotr Lewicki – Biuro Projektów Lewicki Łatak
 • Przemo Łukasik – Medusa Group

 

 • Panel czwarty – Wybrane zagadnienia warunków technicznych,
  którego moderatorem był Piotr Gadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Pierwsza prelekcja autorstwa Piotra Gadomskiego – Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP której temat brzmiał Warunki techniczne – między celem a parametrem.

Druga prelekcja autorstwa Krzysztofa Dymka – Członka Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dotyczyła problemu przedstawionego jako choroba studentów medycyny – stan występujący u studentów medycyny, którzy dostrzegają objawy chorób, o których się uczą.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

 • Piotr Gadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
 • Krzysztof Dymek – Członek Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Łukasz Komar – Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Agnieszka Mogielnicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Anna Kulińska – Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP 

 

Poniżej zamieszczamy relację z konferencji w formie video oraz fotografie.

Zdjęcia: Patryk Czornij

Film: Fast llama 

 • 01-001
 • 01-002
 • 01-003
 • 01-004
 • 01-005
 • 01-006
 • 01-007
 • 01-008
 • 01-009
 • 01-010
 • 01-011
 • 01-014
 • 01-015
 • 01-016
 • 01-017
 • 01-018
 • 01-019
 • 01-020
 • 01-021
 • 01-022
 • 01-023
 • 01-024
 • 01-025
 • 01-026
 • 01-027
 • 01-028
 • 01-029
 • 01-030
 • 01-031
 • 01-032
 • 01-033
 • 01-034
 • 01-035
 • 01-036
 • 01-037
 • 01-038
 • 01-039
 • 01-040
 • 01-041
 • 01-042
 • 01-043
 • 01-044
 • 01-045
 • 01-046
 • 01-047
 • 01-048
 • 01-049
 • 01-050
 • 01-051
 • 01-052
 • 01-053
 • 01-054
 • 01-055
 • 01-056
 • 01-057
 • 01-058
 • 01-059
 • 01-060
 • 01-061
 • 01-062
 • 01-063
 • 01-064
 • 01-065
 • 01-066
 • 01-067
 • 01-068
 • 01-069
 • 01-070
 • 01-071
 • 01-072
 • 01-073
 • 01-074
 • 01-075
 • 01-076
 • 01-077
 • 01-078
 • 01-079
 • 01-080
 • 01-081
 • 01-082
 • 01-083
 • 01-084
 • 01-085
 • 01-086
 • 01-087
 • 01-088
 • 01-089
 • 01-090
 • 01-091
 • 01-092
 • 01-093
 • 01-094
 • 01-095
 • 01-096
 • 01-097
 • 01-098
 • 01-099
 • 01-100
 • 01-101
 • 01-102
 • 01-103
 • 01-104
 • 01-105
 • 01-106
 • 01-107
 • 01-108
 • 01-109
 • 01-110
 • 01-111
 • 01-112
 • 01-113
 • 01-114
 • 01-115
 • 01-116
 • 01-117
 • 01-118
 • 01-119
 • 01-120
 • 01-121
 • 01-122
 • 01-123
 • 01-124
 • 01-125
 • 01-126
 • 01-127
 • 01-128
 • 01-129
 • 01-130
 • 01-131
 • 01-132
 • 01-133
 • 01-134
 • 01-135
 • 01-136
 • 01-137
 • 01-138
 • 01-139
 • 01-140
 • 01-141
 • 01-142
 • 01-143
 • 01-144
 • 01-145
 • 01-146
 • 01-147
 • 01-148
 • 01-149
 • 01-150
 • 01-151
 • 01-152
 • 01-153
 • 01-154
 • 01-155
 • 01-156
 • 01-157
 • 01-158
 • 01-159
 • 01-160
 • 01-161
 • 01-162
 • 01-163
 • 01-164
 • 01-165
 • 01-166
 • 01-167
 • 01-168
 • 01-169
 • 01-170
 • 01-171
 • 01-172
 • 01-173
 • 01-174
 • 01-175
 • 01-176
 • 01-177
 • 01-178
 • 01-179
 • 01-180
 • 01-181
 • 01-182
 • 01-183
 • 01-184
 • 01-185
 • 01-186
 • 01-187
 • 01-188
 • 01-189
 • 01-190
 • 01-191
 • 01-192
 • 01-193
 • 01-194
 • 01-195
 • 01-196
 • 01-197
 • 01-198
 • 01-199
 • 01-200
 • 01-201
 • 01-202
 • 01-203
 • 01-204
 • 01-205
 • 01-206
 • 01-207
 • 01-208
 • 01-209
 • 01-210
 • 01-211
 • 01-212
 • 01-213
 • 01-214
 • 01-215
 • 01-216
 • 01-217
 • 01-218
 • 01-219
 • 01-220
 • 01-221
 • 01-222
 • 01-223
 • 01-224
 • 01-225
 • 01-226
 • 01-227
 • 01-228
 • 01-229
 • 01-230
 • 01-231
 • 01-232
 • 01-233
 • 01-234
 • 01-235
 • 01-236
 • 01-237
 • 01-238
 • 01-239
 • 01-240
 • 01-241
 • 01-242
 • 01-243
 • 01-244
 • 01-245
 • 01-246
 • 01-247
 • 01-248
 • 01-249
 • 01-250
 • 01-251
 • 01-252
 • 01-253
 • 01-254
 • 01-255
 • 01-256
 • 01-257
 • 01-258
 • 01-259
 • 01-260
 • 01-261
 • 01-262
 • 01-263
 • 01-264
 • 01-265
 • 01-266
 • 01-267
 • 01-268
 • 01-269
 • 01-270
 • 01-271
 • 01-272
 • 01-273
 • 01-274
 • 01-275
 • 01-276
 • 01-277
 • 01-278
 • 01-279
 • 01-280
 • 01-281
 • 01-282
 • 01-283
 • 01-284
 • 01-285
 • 01-286
 • 01-287
 • 01-288
 • 01-289
 • 01-290
 • 01-291
 • 01-292
 • 01-293
 • 01-294
 • 01-295
 • 01-296
 • 01-297
 • 01-298
 • 01-299
 • 01-300
 • 01-301
 • 01-302
 • 01-303
 • 01-304
 • 01-305
 • 01-306
 • 01-307
 • 01-308
 • 01-309
 • 01-310
 • 01-311
 • 01-312
 • 01-313
 • 01-314
 • 01-315
 • 01-316
 • 02-001
 • 02-002
 • 02-003
 • 02-004
 • 02-005
 • 02-006
 • 02-007
 • 02-008
 • 02-009
 • 02-010
 • 02-011
 • 02-012
 • 02-013
 • 02-014
 • 02-015
 • 02-016
 • 02-017
 • 02-018
 • 02-019
 • 02-020
 • 02-021
 • 02-022
 • 02-023
 • 02-024
 • 02-025
 • 02-026
 • 02-027
 • 02-028
 • 02-029
 • 02-030
 • 02-031
 • 02-032
 • 02-033
 • 02-034
 • 02-035
 • 02-036
 • 02-037
 • 02-038
 • 02-039
 • 02-040
 • 02-041
 • 02-042
 • 02-043
 • 02-044
 • 02-045
 • 02-046
 • 02-047
 • 02-048
 • 02-049
 • 02-050
 • 02-051
 • 02-052
 • 02-053
 • 02-054
 • 02-055
 • 02-056
 • 02-057
 • 02-058
 • 02-059
 • 02-060
 • 02-061
 • 02-062
 • 02-063
 • 02-064
 • 02-065
 • 02-066
 • 02-067
 • 02-068
 • 02-069
 • 02-070
 • 02-071
 • 02-072
 • 02-073
 • 02-074
 • 02-075
 • 02-076
 • 02-077
 • 02-078
 • 02-079
 • 02-080
 • 02-081
 • 02-082
 • 02-083
 • 02-084
 • 02-085
 • 02-086
 • 02-087
 • 02-088
 • 02-089
 • 02-090
 • 02-091
 • 02-092
 • 02-093
 • 02-094
 • 02-095
 • 02-096
 • 02-097
 • 02-098
 • 02-099
 • 02-100
 • 02-101
 • 02-102
 • 02-103
 • 02-104
 • 02-105
 • 02-106
 • 02-107
 • 02-108
 • 02-109
 • 02-110
 • 02-111
 • 02-112
 • 02-113
 • 02-114
 • 02-115
 • 02-116
 • 02-117
 • 02-118
 • 02-119
 • 02-120
 • 02-121
 • 02-122
 • 02-123
 • 02-124
 • 02-125
 • 02-126
 • 02-127
 • 02-128
 • 02-129
 • 02-130
 • 02-131
 • 02-132
 • 02-133
 • 02-134
 • 02-135
 • 02-136
 • 02-137
 • 02-138
 • 02-139
 • 02-140
 • 02-141
 • 02-142
 • 02-143
 • 02-144
 • 02-145
 • 02-146
 • 02-147
 • 02-148
 • 02-149
 • 02-150
 • 02-151
 • 02-152
 • 02-153
 • 02-154
 • 02-155
 • 02-156
 • 02-157
 • 02-158
 • 02-159
 • 02-160
 • 02-161
 • 02-162
 • 02-163
 • 02-164
 • 02-165
 • 02-166
 • 02-167
 • 02-168
 • 02-169
 • 02-170
 • 02-171
 • 02-172
 • 02-173
 • 02-174
 • 02-175
 • 02-176
 • 02-177
 • 02-178
 • 02-179
 • 02-180
 • 02-181
 • 02-182
 • 02-183
 • 02-184
 • 02-185
 • 02-186
 • 02-187
 • 02-188
 • 02-189
 • 02-190
 • 02-191
 • 02-192
 • 02-193
 • 02-194
 • 02-195
 • 02-196
 • 02-197
 • 02-198
 • 02-199
 • 02-200
 • 02-201
 • 02-202
 • 02-203
 • 02-204
 • 02-205
 • 02-206
 • 02-207
 • 02-208
 • 02-210
 • 02-211
 • 02-212
 • 02-213
 • 02-214
 • 02-215
 • 02-216
 • 02-217
 • 02-218
 • 02-219
 • 02-220
 • 02-221
 • 02-222
 • 02-223
 • 02-224
 • 02-225
 • 02-227
 • 02-228
 • 02-229
 • 02-230
 • 02-231
 • 02-232
 • 02-233
 • 02-234
 • 02-235
 • 02-236
 • 02-237
 • 02-238
 • 02-239
 • 02-240
 • 02-241
 • 02-242
 • 02-243
 • 02-244
 • 02-245
 • 02-246
 • 02-247
 • 02-248
 • 02-249
 • 02-250
 • 02-251
 • 02-252
 • 02-253
 • 02-254
 • 02-255
 • 02-256

 

Tegoroczna konferencja otrzymała patronaty honorowe:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Wojewody Małopolskiego
 • Marszałka Województwa Małopolskiego
 • Burmistrza Krynicy-Zdroju
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Kraków

 

Patronaty medialne:

 • Architektura i Biznes
 • Radio Kraków

 

Sponsorami wydarzenia były firmy:

 • Tubądzin
 • Aluprof
 • OknoPol
 • ML System
 • Solbet
 • Fakro
 • Globalsystem
 • Lafarge
 • Polflor
 • LX Hausys
 • Rockwool
 • Targi w Krakowie
 • STO 

 

Rada MPOIA RPWięcej aktualności