partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Anatomia projektu budowlanego

 
 • Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem arch. Grzegorza Jachyma, który – kontynuując swoje wczorajsze wystąpienie – omówił szczegółowo zakres/zawartość projektu technicznego.
 • Następnie wystąpił arch. Maciej Kubicki – koordynator Zespołu ds. Legislacji przy MPOIA, który przedstawił proces legislacyjny, jako szukanie właściwej drogi do realizacji inwestycji.
  Treścią jego wystąpienia była “lista kontrolna” procesu inwestycyjnego, polegająca na przyporządkowaniu dokumentów do poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Dokument ten został opracowany przez Zespół ds. Legislacji MPOIA RP w ścisłej współpracy z Wydziałem Infrastruktury MUW, z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów.
  “Lista kontrolna” to – wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów – przyporządkowanie konkretnych dokumentów do poszczególnych etapów – potrzebnych do złożenia wniosku, do pozwolenia na budowę oraz do procedury oddania obiektu do użytkowania.
  Kubicki zwrócił uwagę, że prócz opracowań i dokumentów wymaganych przepisami, w niestandardowych przypadkach jest szereg dokumentów, do złożenia których nie obligują nas wprost przepisy, czyli brak podstaw prawnych do żądania ich przez urząd, ale ich dołączenie jest przykładem dobrych praktyk w budownictwie.
 • Odczytano kilka pytań od uczestników zadawanych na czacie. Omówiono występujące w nich problemy.

 

"Lista kontrolna" z wyszczególnieniem dokumentów i opracowań, podstawą prawną i komentarzem, w najbliższych dniach będzie zamieszczona na stronie www.mpoia.pl, w zakładce Zespół ds. Legislacji.

Jest to bardzo ważny dokument, bo akceptowany przez środowisko architektów i inżynierów oraz przez organy AAB i nadzór, będzie zatem pomocny dla projektantów, urzędników i wykonawców, zarówno przy składaniu dokumentacji w formie papierowej jak również w wersji elektronicznej.

 

 • W panelu dyskusyjnym w II cz., kończącym przebieg Konferencji, udział wzięli:
  - Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes KRIA
  - Gabriela Przystał – Zastępca przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  - Grzegorz Jachym - Członek Prezydium Rady Krajowej IARP, Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego
  - Maciej Kubicki – koordynator Zespołu ds. Legislacji przy MPOIA
  - Piotr Chuchacz – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA – moderator Panelu
 • M. Pilinkiewicz oceniając merytoryczny wkład w przygotowanie Konferencji zwróciła uwagę na unikalny w skali kraju przykład współpracy najważniejszych w Małopolsce instytucji zajmujących się procesem inwestycyjnym w budownictwie.
 • G. Przystał podkreśliła rolę bieżących kontaktów obu izb także w przygotowanie innych konferencji na przykładzie Małopolskich Warsztatów Inżyniera zorganizowanych w Wiśle jesienią ub. roku.
 • G. Jachym potwierdził zainteresowanie OIA z różnych regionów Polski roboczymi aspektami współpracy w/w Organów w kontekście do wspólnie wypracowanych wyników.
 • M. Kubicki podkreślił otwarty charakter listy kontrolnej” i wystosował apel zachęcając wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do włączenia się w dalsze jej opracowywanie.
 • Na zakończenie Konferencji M. Tarko wyraził satysfakcję z faktu, iż udało się ją zorganizować w trudnych techniczne warunkach. Podkreślił wagę bieżącej współpracy z małopolskimi organami AAB. Podziękował wszystkim prelegentom, panelistom i pozostałym uczestnikom Konferencji, którzy obserwowali jej przebieg on-line.
 • W konferencji on-line uczestniczyło 80-100 osób każdego dnia. 

 Przebieg obu dni Konferencji został nagrany,
a materiał po opracowaniu technicznym będzie udostępniony na stronie www.mpoia.pl
 

 

 • konferencja2022-2_2777
 • konferencja2022-2_2779
 • konferencja2022-2_2783
 • konferencja2022-2_2784
 • konferencja2022-2_2797
 • konferencja2022-2_2800
 • konferencja2022-2_2801
 • konferencja2022-2_2805
 • konferencja2022-2_2808
 • konferencja2022-2_2809
 • konferencja2022-2_2815
 • konferencja2022-2_2817
 

 Więcej aktualności