partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Anatomia Projektu Budowlanego – dzień pierwszy
 

W Krakowie odbywa się konferencja zorganizowana przez MPOIA RP
Praktyka prawa inwestycyjnego – Anatomia projektu budowlanego

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną odbywa się ona w wersji hybrydowej – prelegenci znajdują się w Sali Konferencyjnej, a słuchacze łączą się on-line poprzez platformę Zoom.

Konferencję rozpoczął Przewodniczący Rady MPOIA RP – Marek Tarko, który powitał Uczestników. Następnie zabrali głos:

 • Prezes Krajowej Rady Izby Architektów – arch. Małgorzata Pilinkiewicz
 • Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Edyta Lisak (on-line)
 • Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Mirosław Boryczko


Następnie rozpoczęła się merytoryczna część konferencji podzielona na panele dyskusyjne.

Część I prowadził Grzegorz Jachym, architekt IARP, Członek Prezydium Rady Krajowej IARP, Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego.
Tematem prezentacji było wprowadzenie do projektu budowlanego i przepisy ogólne aktów wykonawczych dot. Prawa Budowlanego.

Po przerwie omówiono zakres przewidziany dla Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Część II Konferencji rozpoczął wykład Wojciecha Gwizdaka – sekretarza Rady Krajowej IARP, który omówił aspekty projektu w wersji elektronicznej i e-budownictwa.

Po zakończeniu II części rozpoczął się panel dyskusyjny, którego moderatorem był Wojciech Gwizdak.

Przez cały czas trwania Konferencji uczestnicy mogli na czacie nadsyłać swoje pytania do panelistów.

 

 

 • konferencja2022-dzien1_2747
 • konferencja2022-dzien1_2751
 • konferencja2022-dzien1_2754
 • konferencja2022-dzien1_2756
 • konferencja2022-dzien1_2757
 • konferencja2022-dzien1_2760
 • konferencja2022-dzien1_2762
 • konferencja2022-dzien1_2764