partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Relacja z konferencji.

W pierwszym dniu Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko przywitał Uczestników i Gości Konferencji.

Wśród powitanych Gości byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Architektury Minister Tomasz Żuchowski, dyr. Departamentu Prawnego UZP Bogdan Artymowicz, Prezes IARP Ryszard Gruda, Wiceprezes Piotr Gadomski, Prezes Oddziału Krakowskiego SARP Bohdan Biś Lisowski, Prezes Oddziału Sądecko – Podhalańskiego Sylwia Gąsienica-Kleryk oraz dr inż. Stanisław Karczmarczyk Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z inicjatywy i na wniosek Rady Małopolskiej OIA RP, grupa członków naszej Izby Okręgowej została uhonorowana odznaczeniami „Za zasługi dla budownictwa”. Otrzymali je: Anna Serafin, Maria Modzelewska, Bożena Nieroda, Wojciech Dobrzański, Jacek Bruzda, Grzegorz Lechowicz, Krzysztof Bojanowski.
Wręczenia odznaczeń dokonał Pan Minister Tomasz Żuchowski, w asyście Przewodniczącego Rady MPOIA RP.
Uhonorowanym góralska kapela pod wodzą arch. Jana Karpiela Bułecki odegrała (z wokalnym udziałem całej sali) „sto lat”.
SERDECZNIE GRATULUJEMY

Pierwszym prelegentem konferencji był Jak Karpiel Bułecka, który odłożywszy skrzypce wygłosił wprowadzającą prelekcję „Skrzypce, dudy i architektura” – nostalgiczną opowieść o podhalańskiej architekturze. Poznaliśmy pierwowzory skrzypiec – „złubcoki” oraz dudy. Z opowieści wynikało, że wiele przykładów pięknych podhalańskich i beskidzkich domów wiązało się z muzycznymi zainteresowaniami ich właścicieli. Często budowniczy domów to równocześnie dudziarze i gęślarze. Ta zasada korespondowała ze spostrzeżeniem, że połączenie muzyki i architektury (często w jednej osobie) wynika z faktu, iż obie sztuki dotyczą wyobraźni.
A współczesne egzemplarze tych tradycyjnych instrumentów niestety – tak samo trącą sztucznością jak wiele współczesnych pseudoregionalnych realizacji.

 • 002-Copy
 • 004-Copy
 • 010-Copy
 • 014-Copy
 • 015-Copy
 • 016-Copy
 • 019-Copy
 • 024-Copy
 • 028-Copy
 • 030-Copy
 • 033-Copy
 • 036-Copy
 • 048-Copy
 • 059-Copy
 • 068-Copy
 • 073-Copy
 • 075-Copy
 • 080-Copy
 • 093-Copy
 • 109-Copy
 • 119-Copy
 • 124-Copy
 • 133-Copy
 • 136-Copy
 • 139-Copy
 • 144-Copy
 • 151-Copy
 • 155-Copy
 • 159-Copy
 • 162-Copy
 • 163-Copy
 • 171-Copy
 • 174-Copy
 • 177-Copy

 

Panel I. Przestrzeń i ekonomia

Pierwszy panel tematyczny poprowadziła Anna Serafin

Kolejnym prelegentem była Maria Modzelewska z referatem „Rozważne gospodarowanie zasobami środowiska czyli planowanie przestrzeni”. Autorka stwierdzając, że tytuł przedstawia sedno problemu – obszernie omówiła temat.
Dr inż. Ludmiła Pietrzak Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego – wprowadziła w problemy scalania gruntów.
Wójt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch przedstawił praktyczne skutki przeprowadzonych scaleń terenie wsi Jabłonka i Lipnica Wielka. Akcja scaleń zakończyła się niepowodzeniem – była jednak próba scaleń o obszaru największej powierzchni w Europie.
Następnie zabrał głos przedstawiciel sponsora – firmy Al-Tech i Okno-Pol omawiając najnowszą linię produktów stolarki otworowej z PCV i aluminium.

 • 187-Copy
 • 194-Copy
 • 203-Copy
 • 216-Copy
 • 222-Copy
 • 226-Copy
 • 239-Copy
 • 243-Copy
 • 248-Copy
 • 251-Copy
 • 298-Copy

 

Panel II. Przestrzeń, ekonomia i konkurencja

Po przerwie zabrał głos p. Bogdan Artymowicz – dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Omówił bieżące prace Ministerstwa Rozwoju nad nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych. Wspomniał m. in. o planowanym uproszczeniu zasad postępowania poniżej progów unijnych.

Kolejnym prelegentem była p. dr Agnieszka Leśniak Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK oraz p. dr Edyta Plebankiewicz - dyrektor Instytut Zarządzania w Budownictwie (Wydział Inżynierii Lądowej PK) - reprezentujące Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, które poruszyły problemy zamówień publicznych w budownictwie.

Piotr Chuchacz z Zespołu ds. warunków Wykonywania Zawodu przygotował prelekcję Monitoring konkursów architektonicznych – doświadczenia i wnioski. Prelekcja omawiała efekty prawie 30 interwencji przy konkursach organizowanych na terenie Małopolski.
Mimo licznych interwencji Małopolskiej OIA – reakcja organizatora w większości była negatywna. Prowadziło to do stosowania przez MPOIA ostrzeżeń przed podejmowaniem decyzji o udziale w konkursie. Omówione zostały najczęściej podejmowanie czynności przez organizatora, które przez uczestnika postrzegane są jako zagrożenie dla bezpieczeństwa udziału

Maciej Nitka przedstawił przykłady jak problematyka konkursów rozwiązywana jest w innych obszarach kulturowych. Olaf Jasnorzewski opowiedział o praktykach organizowanych konkursów opracowanych przez RIBA i American Institute of Architects. Widać nacisk, jaki te instytucje kładą na wagę konkursów, na prestiż z tym związany i jakość architektury otrzymanej w wyniku konkursu.
Na koniec P. Chuchacz przedstawił nowe regulacje dla zamówień publicznych prac projektowych – twórczych. jakimi są konkursy.

 

Po przerwie obejrzeliśmy prezentację sponsora – firmę FAKRO.

 • 305-Copy
 • 307-Copy
 • 310-Copy
 • 323-Copy
 • 326-Copy
 • 331-Copy
 • 346-Copy
 • 357-Copy
 • 362-Copy
 • 384-Copy
 • 388-Copy
 • 393_1-Copy
 • 403-Copy
 • 426-Copy
 • 429-Copy
 • 431-Copy
 • 440-Copy

 

Panel dyskusyjny: jak wygrać konkurs i przetrwać

Ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia Konferencji był panel dyskusyjny „Jak wygrać konkurs i przetrwać” – prowadzony przez Małgorzatę Pilinkiewicz (SLOIA) – Przewodniczącą Rady Śląskiej OIA.

W dyskusji udział wzięli:
Stanisław Deńko (Biuro Architektoniczne Wizja), Jacek Ewy (Ingarden & Ewy Architekci), Krzysztof Frąckowiak (Pracownia Architektoniczna 1997), Przewodniczący Wielkopolskiej OIA.

 • St. Deńko opowiedział o problemach realizacyjnych przy Audytorium Maximum UJ.
 • Jacek Ewy – opowiedział o realizacji Centrum Kongresowego ICE Kraków i o kosztach związanych z realizacją wygranego konkursu.
 • Krzysztof Frąckowiak podzielił się refleksjami o projekcie wynikającym z wygranego konkursu na budynek Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego oraz o projekcie dla Uniwersytetu Warszawskiego.

Do udziału w panelu dołączyli Rafał Zawisza – sekretarz Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków (który opowiedział o problemach związanych z konkursami organizowanymi na zlecenie inwestora) a także Piotr Chuchacz.

 • 464-Copy
 • 470-Copy
 • 483-Copy
 • 501-Copy
 • 526-Copy
 • 536-Copy
 • 537-Copy
 • 546-Copy
 • 550-Copy
 • 572-Copy
 • 584-Copy
 • 589-Copy

Wieczór zakończyły posiady góralskie z udziałem architektoniczno-budowlano-muzycznej kapeli pod wodzą arch. Jana Karpiela Bułecki. Skład kapeli to trzech architektów i jeden inżynier budownictwa.

 

Dzień drugi – sobota 28 października

Drugi dzień rozpoczął się już o godzinie 8 rano – z uwagi na napięty program.
Do grona Gości dołączyła Pani Poseł Anna Paluch (PiS), która przekazała uczestnikom Konferencji życzenia udanych obrad.

 

Panel III. Przestrzeń, ekonomia i prawo 

M. Tarko otworzył III panel („Przestrzeń, ekonomia i prawo”), w którym swoje prelekcje wygłosili minister Tomasz Żuchowski i Piotr Gadomski – wiceprezes KRIA. Pierwszy mówca zaprezentował plany związane z wprowadzaniem nowelizacji tzw. ustaw inwestycyjnych (prawo budowlane i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Podzielił się też swoimi poglądami dot. zasad stosowania odstępstw od przepisów budowlanych a także o idei komplementarnego przekształcania całości obowiązujących przepisów.

Piotr Gadomski podsumował dotychczasową aktywność IARP w procedurach legislacyjnych i omówił wieczorną sesję dot. konkursów – w kontekście możliwości wyłączenia ich spod ustawy o zamówieniach publicznych.

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem min. T. Żuchowskiego, dyr. Bogdana Artymowicza, Prezesa KRIA R. Grudy oraz Przewodniczącego Rady MIIB St. Karczmarczyka. W dyskusję panelistów aktywnie włączyli się inni uczestnicy konferencji wskazując m. in., że (w odróżnieniu od publicznych) inwestorzy prywatni zatrudniają własnych konsultantów o wysokich kompetencjach projektowo – budowlanych, którzy są wymagającymi partnerami dla projektantów opracowujących zlecony projekt. Taka współpraca zapewnia podejmowanie właściwych decyzji i kontrolę poziomu kosztów.

Po dyskusji odbyła się prezentacja kolejnego Sponsora konferencji – firmy Lafarge Cement S.A.

Panel IV. Przestrzeń, ekonomia i BIM

Po przerwie rozpoczął się ostatni – IV panel „Przestrzeń, ekonomia i BIM”. Poza oczywistym powiązaniem problematyki BIM z tematem Konferencji – panel wprowadzony został do programu z inicjatywy ministra T. Żuchowskiego, który – jako pierwszy mówca – zaprezentował plany ministerstwa dotyczące przeanalizowania zagrożeń i ułatwień dla gospodarki krajowej wobec nadchodzącego nowego standardu opracowań projektowych. Dotyczą one zebrania doświadczeń z przeprowadzonych w tym celu projektów pilotażowych dla różnych inwestycji planowanych w kilku głównych obszarach gospodarki. Wyłonione zostały przedsiębiorstwa i instytucje partnerskie programu pilotażowego. Obecnie trwa etap wyłaniania firm konsultujących fazy przygotowania zamówienia, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz fazy realizacji. Minister podzielił się też swoją opinią, że technologia BIM powinna dotyczyć jedynie dużych i skomplikowanych inwestycji.

Kolejnym prelegentem był Mikołaj Machulik (SLOIA), który jako pełnomocnik KRIA ds. działań dot. BIM przy ACE – opowiedział o stanie prac międzynarodowej grupy roboczej. Jako ciekawostkę podał informację, że Luksemburg (który gościł grupę roboczą na ostatnim spotkaniu) przewiduje, że 90% biur projektowych w tym kraju będzie gotowe do wprowadzenia BIM w ciągu najbliższych 10 lat. Po Mikołaju Machuliku wystąpił Wojciech Gwizdak (SWOIA), którego prezentacja wskazywała na możliwe zagrożenia podczas wprowadzania systemu. Ostatnim mówcą był p. Wojciech Kalisz, który zaprezentował działania organizacji non profit na rzecz standaryzacji wymiany danych pomiędzy programami.
W następującej po panelu dyskusji Bohdan Lisowski – pełnomocnik ZG SARP ds. BIM zapewniał, że obawy dotyczące wprowadzania BIM są nieuzasadnione.

 • 607-Copy
 • 611-Copy
 • 616-Copy
 • 618-Copy
 • 623-Copy
 • 625-Copy
 • 636-Copy
 • 639-Copy
 • 640-Copy
 • 645-Copy
 • 647-Copy
 • 648-Copy
 • 651-Copy
 • 652-Copy
 • 661-Copy
 • 662-Copy
 • 670-Copy
 • 675_2-Copy
 • 686-Copy
 • 704-Copy
 • 709-Copy
 • 726-Copy
 • 728-Copy
fot.: Andrzej Kłodnicki

Podsumowania konferencji dokonali prowadzący panele: Małgorzata Pilinkiewicz i Piotr Gadomski.
Marek Tarko dziękując w imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom – podsumował obrady prezentując podstawowe zagadnienia. Zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie zakończona redakcja wniosków z konferencji.


Anna Serafin zapowiedziała kolejną konferencję MPOIA na jesieni przyszłego roku.
Na zakończenie obrad głos zabrali minister T. Żuchowski i prezes R. Gruda, którzy wyrazili satysfakcję z faktu uczestnictwa w Konferencji i podkreślili jej wysoki poziom.


PS
W hallu prezentowana była – wystawa Architekci Małopolski 2017. Obejrzeć ją można było zarówno w formie wyświetlonych oryginalnych plansz jak również w wersji dostępnej na banerze naszej strony
http://www.mpoia.pl/files/prezentacja-am2017.pdfWięcej aktualności