partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

20-21.10 - Nowy Sącz, pod patronatem MPOIA.

Marek Tarko i Łukasz Krawontka wzięli udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Środowisko Miejskie” organizowanej przez Katedrę Kształtowania Przestrzeni Miejskiej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która odbyła się w dniach 20 - 21 października 2017 r. w Parku Technologicznym Brainville w Nowym Sączu. Na konferencji zostało przedstawiony przez prelegentów model współpracy oparty na trójkącie „uczelnia-samorząd-biznes” - na którym oparte były wykłady i panele w trakcie trwania całej konferencji.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem MPOIA.

W ramach podsumowania Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko przedstawił własną interpretację powyższego modelu współpracy w wyraźniejszym podkreśleniem roli architekta. Podobny pogląd zaprezentował również Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, który przedstawił architekta jako osobę łączącą wszystkie elementy modelowego trójkąta współpracy.

Łukasz Krawontka

fot.:

1. Łukasz Krawontka MPOIA i Piotr Celewicz WA PK

2, 3. Marek Tarko MPOIA w trakcie prezentacji.

4. Ryszard Nowak Prezydent Nowego Sącza

5. Podpisanie deklaracji współpracy

6. Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza i Marek Tarko Przewodniczący MPOIA

7.  Marek Tarko i  Łukasz Krawontka. MPOIA na wystawie prac studentów.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07