partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

20-21.10 - Nowy Sącz, pod patronatem MPOIA.

Marek Tarko i Łukasz Krawontka wzięli udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Środowisko Miejskie” organizowanej przez Katedrę Kształtowania Przestrzeni Miejskiej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która odbyła się w dniach 20 - 21 października 2017 r. w Parku Technologicznym Brainville w Nowym Sączu. Na konferencji zostało przedstawiony przez prelegentów model współpracy oparty na trójkącie „uczelnia-samorząd-biznes” - na którym oparte były wykłady i panele w trakcie trwania całej konferencji.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem MPOIA.

W ramach podsumowania Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko przedstawił własną interpretację powyższego modelu współpracy w wyraźniejszym podkreśleniem roli architekta. Podobny pogląd zaprezentował również Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, który przedstawił architekta jako osobę łączącą wszystkie elementy modelowego trójkąta współpracy.

Łukasz Krawontka

fot.:

1. Łukasz Krawontka MPOIA i Piotr Celewicz WA PK

2, 3. Marek Tarko MPOIA w trakcie prezentacji.

4. Ryszard Nowak Prezydent Nowego Sącza

5. Podpisanie deklaracji współpracy

6. Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza i Marek Tarko Przewodniczący MPOIA

7.  Marek Tarko i  Łukasz Krawontka. MPOIA na wystawie prac studentów.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP