partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Krynica-Zdrój, 21-22 października 2016r.


Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zaprasza na Konferencję Dom dla rodziny.


Konferencja odbędzie się w Krynicy-Zdroju, w dniach 21-22 października.


Z przyjemnością informujemy, iż Konferencja, uzyskała Patronat 
Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Obecnie trwają końcowe prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Mając powyższe na uwadze, oraz w związku z uzyskaniem patronatu Ministra Infrastruktury i Budownictwa, program konferencji uległ małej modyfikacji. Szczególnej uwadze polecamy Blok III, który został w całości przeznaczony na prezentację materiałów związanych z nowym Kodeksem.

Prezentacji tej dokona Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Tomasz Żuchowski

W programie przewidziano również debatę i dyskusję nad problematyką prawa inwestycyjnego.

W związku z zaistniałą sytuacją Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP postanowiła przedłużyć termin zgłaszania udziału w konferencji - do 21 września br.


W załączeniu przesyłamy uaktualniony program konferencji wraz z kartą zgłoszenia.
Prosimy o nie odkładanie zgłoszenia na ostatnią chwilę.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Zachęcam do udziału w konferencji!

Z wyrazami szacunku,
arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


załączniki:

  1. Program Konferencji
  2. Zgłoszenie – karta dla uczestnika
  3. Patronat Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP