partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 26 kwietnia 2024 r.

 

OPINIA nr ZR 282

 

 Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania: 

Opinia dotycząca wliczenia kubatury cieku wodnego do kubatury realizowanego nad nim obiektu. Czy wliczanie części kanału Trynki przebiegającego pod przebudową i rozbudową istniejącego młyna w Grudziądzu jest zgodne z PN-ISO 9836-07?

 

Podstawy prawne:

POLSKA NORMA PN-ISO 9836:2022-07:

5.2.1.1. Kubatura brutto jest objętością przestrzeni utworzonej przez zewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających. Należy rozróżnić następujące  podane kolejno kubatury:

  1. a) kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych ze wszystkich stron zewnętrznymi stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytych zgodnie z 5.1.3.1 a) (patrz 5.2.2)

5.2.2.1. Kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytych, jeśli nie jest obliczana zgodnie z 5.2.1.4, jest iloczynem powierzchni całkowitej kondygnacji zgodnie z 5.1.3.1 a) i odpowiedniej wysokości.

5.2.2.2. Odpowiednia wysokość jest następująca:

  1. a) Dla kondygnacji podziemnych: odległość między dolną powierzchnią konstrukcji nośnej podłogi a górną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej;

UWAGA: Fundamenty oraz warstwy podkładowe pod konstrukcją nośną podłogi nie są wliczane.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP: 

Zgodnie z cytowanymi powyżej zapisami POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836:2022-07 kubaturę podziemnej części budynku liczy się wyłącznie do dolnej powierzchni konstrukcji nośnej budynku. W związku z powyższym wszystko, co znajduje się poniżej tej warstwy, nie zalicza się do kubatury brutto.

Skoro dotyczy to fundamentów i warstw podkładowych, to tym bardziej nie można do kubatury brutto budynku zaliczać innych elementów, takich jak na przykład:

  • kanałów instalacyjnych;
  • obudów cieków wodnych;
  • niezależnych przejść podziemnych;
  • niezależnych podziemnych tuneli komunikacyjnych, np. Metra.         

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP