partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W środę 20 lipca odbyło się spotkania Rady MPOIA z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym.
Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze sprawy dotyczące postępowań prowadzonych wobec Architektów.
Zaproponowano także rozwiązania, które pozwolą wszytkom członkom IA zapoznawać się na bieżąco z wynikami pracy OROZ i OSD.