partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Przepisy określające zasady lokalizowania miejsc postojowych zawarte w § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - od wielu lat są krytykowane w środowisku architektów, z uwagi na ich niejednoznaczność i anachroniczność. Przepisy te od 2002 r., tj. przez ostatnie 14 lat nie były nowelizowane i trudno o nich powiedzieć, że są dostosowane do wymagań współcześnie realizowanych inwestycji.

Zagadnieniem tym zajmował się także Rzecznik Praw Obywatelskich, który w 2014 r. w piśmie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo znak IV.7006.335.2014.JP) zwracał uwagę na problemy związane z wykładnią § 19 WT.

Ponieważ mijały kolejne lata a przepisy dotyczące parkingów pozostawały bez zmian, kwestią tą zajęli się architekci z MPOIA, działający w dwóch Zespołach funkcjonujących przy Radzie MPOIA: w Zespole Rzeczoznawców i Zespole ds. Legislacji. Podczas dwóch spotkań (17.02.2016 r. oraz 23.03.2016 r.) a także w drodze korespondencji mailowej - po przeanalizowaniu poziomu "szkodliwości" miejsc postojowych oraz zbadaniu otoczenia prawnego przepisów dotyczących parkingów - przygotowana została "Propozycja zmian § 19 i § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Prace redakcyjne nad tekstem zamknięto 04.04.2016 r. W dniu 06.04.2016 r. Rada MPOIA zaakceptowała pracę. W ten sam dzień "Propozycja zmian § 19 i § 20 ..." przekazana została do Warszawy, do Komisji Legislacyjnej Izby Architektów RP - z prośbą o przesłanie do Ministra.

Bożena Nieroda