partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Przepisy określające zasady lokalizowania miejsc postojowych zawarte w § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - od wielu lat są krytykowane w środowisku architektów, z uwagi na ich niejednoznaczność i anachroniczność. Przepisy te od 2002 r., tj. przez ostatnie 14 lat nie były nowelizowane i trudno o nich powiedzieć, że są dostosowane do wymagań współcześnie realizowanych inwestycji.

Zagadnieniem tym zajmował się także Rzecznik Praw Obywatelskich, który w 2014 r. w piśmie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo znak IV.7006.335.2014.JP) zwracał uwagę na problemy związane z wykładnią § 19 WT.

Ponieważ mijały kolejne lata a przepisy dotyczące parkingów pozostawały bez zmian, kwestią tą zajęli się architekci z MPOIA, działający w dwóch Zespołach funkcjonujących przy Radzie MPOIA: w Zespole Rzeczoznawców i Zespole ds. Legislacji. Podczas dwóch spotkań (17.02.2016 r. oraz 23.03.2016 r.) a także w drodze korespondencji mailowej - po przeanalizowaniu poziomu "szkodliwości" miejsc postojowych oraz zbadaniu otoczenia prawnego przepisów dotyczących parkingów - przygotowana została "Propozycja zmian § 19 i § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Prace redakcyjne nad tekstem zamknięto 04.04.2016 r. W dniu 06.04.2016 r. Rada MPOIA zaakceptowała pracę. W ten sam dzień "Propozycja zmian § 19 i § 20 ..." przekazana została do Warszawy, do Komisji Legislacyjnej Izby Architektów RP - z prośbą o przesłanie do Ministra.

Bożena Nieroda

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP