partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 16 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Andrzejem Siekanką. Omówiono kwestie związane z uzgadnianiem projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz procedurą odbioru przed dopuszczeniem obiektów do użytkowania.

Ze strony MPOIA w spotkaniu udział wzięli M. Tarko, W. Dobrzański, A. Serafin, P. Chuchacz


  • 1
  • 2
  • 3