partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Przekazujemy Stanowisko Rady MPOIA RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień, łącznie ze stanowiskiem Rady Śląskiej OIA RP.

Zał.:

1. Pismo MPOIA nr 088/MPORIA/2016

2. Pismo ŚLOIA nr 61/SLOR/2016