partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Postulaty legislacyjne środowiska małopolskich architektów
Polskie prawo inwestycyjne
14.01.2016 r.


W powszechnej ocenie obowiązujący w Polsce system prawa inwestycyjnego określający zasady planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych jest w wysokim stopniu wadliwy i konieczna jest gruntowna reforma tego systemu. Zmieniony winien zostać cały pakiet ustaw i rozporządzeń, przede wszystkim ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - a także wydane do tych ustaw rozporządzenia wykonawcze. Prace legislacyjne mające na celu opracowanie racjonalnego systemu trwają od wielu lat, niestety wprowadzane w ostatnich latach zmiany przepisów - zadowalające nie są i najczęściej do już istniejących problemów dokładają kolejne.

Zaistniała sytuacja nasila liczne dyskusje prowadzone w środowisku architektów o potrzebie naprawy systemu. Jednym z efektów takich rozmów jest przygotowane opracowanie "Opinii w sprawie utrudnień formalno-prawnych" - załączonej poniżej. Zawiera ona nie tylko zestawienie istotnych wad naszego systemu prawa, ale i propozycję rozwiązań istniejących problemów. Konieczna jest szersza debata na ten temat. Zapraszam wszystkich do dalszej dyskusji. Celem jest sformułowanie pakietu postulatów legislacyjnych środowiska małopolskich architektów i przekazanie ich stosownym władzom.

arch. Bożena Nieroda,
Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA
Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacji przy Radzie MPOIA

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP