partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Postulaty legislacyjne środowiska małopolskich architektów
Polskie prawo inwestycyjne
14.01.2016 r.


W powszechnej ocenie obowiązujący w Polsce system prawa inwestycyjnego określający zasady planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych jest w wysokim stopniu wadliwy i konieczna jest gruntowna reforma tego systemu. Zmieniony winien zostać cały pakiet ustaw i rozporządzeń, przede wszystkim ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - a także wydane do tych ustaw rozporządzenia wykonawcze. Prace legislacyjne mające na celu opracowanie racjonalnego systemu trwają od wielu lat, niestety wprowadzane w ostatnich latach zmiany przepisów - zadowalające nie są i najczęściej do już istniejących problemów dokładają kolejne.

Zaistniała sytuacja nasila liczne dyskusje prowadzone w środowisku architektów o potrzebie naprawy systemu. Jednym z efektów takich rozmów jest przygotowane opracowanie "Opinii w sprawie utrudnień formalno-prawnych" - załączonej poniżej. Zawiera ona nie tylko zestawienie istotnych wad naszego systemu prawa, ale i propozycję rozwiązań istniejących problemów. Konieczna jest szersza debata na ten temat. Zapraszam wszystkich do dalszej dyskusji. Celem jest sformułowanie pakietu postulatów legislacyjnych środowiska małopolskich architektów i przekazanie ich stosownym władzom.

arch. Bożena Nieroda,
Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA
Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacji przy Radzie MPOIA