partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Informujemy, że w roku 2016 składka członkowska dla architektów IARP wzrasta do 76 zł / miesiąc.

Inne opłaty:

  • wpis na listę członków IARP: 380,00 zł
  • ponowny wpis: 950,00 zł
  • przywrócenie w prawach członka  IARP po okresie zawieszenia: 380 ,00 zł


Poniżej: Źródło informacji – pisma Skarbnika KRIA

Wysokość opłat za wpis na listę członków

Wysokość składki członkowskiej w IARP