partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Edukacyjne działania Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP znane są w środowisku architektów, na forum krajowym IARP oraz wśród młodzieży i rodziców z tych szkół, które włączyły się do udziału w naszych edukacyjnych programach.

Starania Rady MPOIA, aby z naszą ideą edukacyjną trafić do szerszego odbiorcy, zaowocowały przygotowaniem przez Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie materiału informacyjnego. 21 listopada, w sobotę wieczorem, Kronika Krakowska wyemitowała reportaż o naszych programach. Zaprezentowano zajęcia prowadzone przez architektów MPOIA w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej (dla dzieci szkół podstawowych) oraz program Kształtowanie Przestrzeni (dla młodzieży gimnazjów, liceów i techników).

Poniżej przesyłamy link do wydania Kroniki Krakowskiej. Materiał o MPOIA znajduje się tam od 8 minuty 18 sek. do 1 min. 45 sek.

Link


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP