partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Edukacyjne działania Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP znane są w środowisku architektów, na forum krajowym IARP oraz wśród młodzieży i rodziców z tych szkół, które włączyły się do udziału w naszych edukacyjnych programach.

Starania Rady MPOIA, aby z naszą ideą edukacyjną trafić do szerszego odbiorcy, zaowocowały przygotowaniem przez Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie materiału informacyjnego. 21 listopada, w sobotę wieczorem, Kronika Krakowska wyemitowała reportaż o naszych programach. Zaprezentowano zajęcia prowadzone przez architektów MPOIA w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej (dla dzieci szkół podstawowych) oraz program Kształtowanie Przestrzeni (dla młodzieży gimnazjów, liceów i techników).

Poniżej przesyłamy link do wydania Kroniki Krakowskiej. Materiał o MPOIA znajduje się tam od 8 minuty 18 sek. do 1 min. 45 sek.

Link


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7