partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniach 16 i 17 listopada w siedzibie MPOIA odbyły się  III oraz IV Panele Dyskusyjne zorganizowane wspólnie przez Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Zespół Rzeczoznawców przy MPOIA.  Celem spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy rzeczoznawcami obu Izb.


III Panel dyskusyjny obejmował tematykę dachów metalowych. Referaty dotyczyły:

  • analizy problemów konstrukcyjnych
  • metod obliczeń statycznych statycznych blach fałdowych dla nietypowych przypadków;
  • projektowania i wykonawstwa otworów w dachach z blach fałdowych


IV Panel obejmował tematykę związaną z dachami zielonymi – min:

  • wytyczne dla dachów zielonych – omówienie przygotowywanego podręcznika – praktyka stosowania
  • projekt odśnieżania dachu i instrukcja odśnieżania


Ze strony MOIIB spotkania prowadził dr inż. Paweł Fiszer – Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa a ze strony MPOIA -  arch. Wojciech Dobrzański – Koordynator Zespołu Rzeczoznawców.

Zapowiedziano tematykę kolejnych – wiosennych spotkań – dotyczyć one będą fasad wentylowanych.

MN


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP