partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniach 16 i 17 listopada w siedzibie MPOIA odbyły się  III oraz IV Panele Dyskusyjne zorganizowane wspólnie przez Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Zespół Rzeczoznawców przy MPOIA.  Celem spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy rzeczoznawcami obu Izb.


III Panel dyskusyjny obejmował tematykę dachów metalowych. Referaty dotyczyły:

  • analizy problemów konstrukcyjnych
  • metod obliczeń statycznych statycznych blach fałdowych dla nietypowych przypadków;
  • projektowania i wykonawstwa otworów w dachach z blach fałdowych


IV Panel obejmował tematykę związaną z dachami zielonymi – min:

  • wytyczne dla dachów zielonych – omówienie przygotowywanego podręcznika – praktyka stosowania
  • projekt odśnieżania dachu i instrukcja odśnieżania


Ze strony MOIIB spotkania prowadził dr inż. Paweł Fiszer – Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa a ze strony MPOIA -  arch. Wojciech Dobrzański – Koordynator Zespołu Rzeczoznawców.

Zapowiedziano tematykę kolejnych – wiosennych spotkań – dotyczyć one będą fasad wentylowanych.

MN


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5