partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada MPOIA zwraca się z prośbą o zgłoszenie zrealizowanych na terenie Krakowa obiektów charakteryzujących się wysokimi walorami w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Wytypowane obiekty zostaną zgłoszone do nagrody „ Kraków bez barier” w kategorii :

  1. obiekty użyteczności publicznej
  2. obiekty mieszkalne
  3. przestrzeń publiczna
  4. obiekty i przestrzenie zabytkowe


Zgłoszenie nie musi dotyczyć obiektu wg własnego autorstwa. Jedynym kryterium jest fakt, by nie był on wcześniej nagrodzony lub wyróżniony w poprzednich edycjach Konkursu.

W zgłoszeniu należy podać:

1. Dane identyfikujące autora
2. Nazwa i adres
3. Opis ukazujący walory w zakresie dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych
4. Wizualizacja / zdjęcie / obiektu w formacie A4


Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Krakowa.
Termin zgłoszenia upływa 10.11.2015 roku.
Zgłoszenia proszę przesyłać mailem na adres  MPOIA z dopiskiem „Kraków bez barier”

W załącznikach:

Regulamin Konkursu

Lista obiektów nagrodzonych i wyróżnionych w poprzednich edycjach konkursu

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP