partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Dnia 07.10.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw Warunków Wykonywania Zawodu.

Najważniejszym tematem omawianym podczas spotkania były standardy branżowe przygotowane, na prośbę Rady MPOIA, przez Małopolską Izbę Inżynierów Budownictwa. Są one odpowiedzią i jednocześnie uzupełnieniem standardów architektonicznych opracowywanych przez Zespół do spraw Warunków Wykonywania Zawodu.

Wspólne działanie obu Izb ma na celu wypracowanie jednolitego wzorca projektu architektoniczno-budowlanego, służącego do rozmów z klientami i do uzyskiwania pozwoleń na budowę, a przede wszystkim - do stworzenia podstaw dla rzetelnej i uczciwej konkurencji pomiędzy projektantami. Konkurencji opartej na jakości, a nie na cenie - o łatwych do zweryfikowania kryteriach.

Ponadto Zespół przyjął do swojego grona nowego członka - Krzysztofa Gądka i tym samym powiększył się do siedmiu osób. Witamy serdecznie nowego kolegę "na pokładzie" i liczymy na jego pracę i wsparcie merytoryczne.

OJ