partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Dnia 07.10.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw Warunków Wykonywania Zawodu.

Najważniejszym tematem omawianym podczas spotkania były standardy branżowe przygotowane, na prośbę Rady MPOIA, przez Małopolską Izbę Inżynierów Budownictwa. Są one odpowiedzią i jednocześnie uzupełnieniem standardów architektonicznych opracowywanych przez Zespół do spraw Warunków Wykonywania Zawodu.

Wspólne działanie obu Izb ma na celu wypracowanie jednolitego wzorca projektu architektoniczno-budowlanego, służącego do rozmów z klientami i do uzyskiwania pozwoleń na budowę, a przede wszystkim - do stworzenia podstaw dla rzetelnej i uczciwej konkurencji pomiędzy projektantami. Konkurencji opartej na jakości, a nie na cenie - o łatwych do zweryfikowania kryteriach.

Ponadto Zespół przyjął do swojego grona nowego członka - Krzysztofa Gądka i tym samym powiększył się do siedmiu osób. Witamy serdecznie nowego kolegę "na pokładzie" i liczymy na jego pracę i wsparcie merytoryczne.

OJWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP