partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 23.10.2015 roku w Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nastąpiła inauguracja nowego kierunku studiów podyplomowych o nazwie: ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja.


Studia będą prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy 
Politechniką Krakowską a Miastem Krakowem. 

Formuła studiów polega na integracji i równoległości teorii i praktyki.


W uroczystości udział wzięli m. innymi  przedstawiciele Miasta, Rektor PK prof. Kazimierz Furtak oraz  Dziekan Wydziału Architektury PK prof.  Jacek GYURKOVICH. Kierownikiem studiów jest Pani prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska.


W trakcie uroczystości MPOIA reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP