partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 23.10.2015 roku w Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nastąpiła inauguracja nowego kierunku studiów podyplomowych o nazwie: ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja.


Studia będą prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy 
Politechniką Krakowską a Miastem Krakowem. 

Formuła studiów polega na integracji i równoległości teorii i praktyki.


W uroczystości udział wzięli m. innymi  przedstawiciele Miasta, Rektor PK prof. Kazimierz Furtak oraz  Dziekan Wydziału Architektury PK prof.  Jacek GYURKOVICH. Kierownikiem studiów jest Pani prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska.


W trakcie uroczystości MPOIA reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06