partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 21.10.2015 odbyło się spotkanie ws umowy wzorcowej wypracowywanej w ramach Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA. W spotkaniu uczestniczyli: arch. arch. Marek Tarko, Grzegorz Lechowicz, Piotr Chuchacz, Małgorzata Gruszka, Maciej Nitka, mec. Piotr Konopka.


Omówiono ustalenia ze spotkania odpowiedniego zespołu na szczeblu krajowym oraz oczekiwania przedstawienia wyników pracy małopolskiej do analizy i upowszechnienia przez przedstawicieli innych okręgów.


Po dyskusji na temat uwag szczegółowych i strukturalnych do wypracowanego przez Piotra Chuchacza materiału ustalono do dalszych działań:

  • kontynuację  „struktury drzewa”, czyli umowy głównej i załączników problematycznych (terminy, zakres, prawa autorskie, gwarancje itd.)
  • opracowanie umowy będzie przygotowywane w dwóch zakresach:
  1. umowy bazowej, czyli wyczerpującego problematykę materiału dydaktycznego opatrzonego didaskaliami prawnymi oraz opcjami konkretnych zapisów z wskazaniem ich konsekwencji
  2. umowy wzorcowej, czyli praktycznego, syntetycznego ale bezpiecznego szkieletu do wypełnienia na podstawie umowy bazowej treścią odpowiednią dla przedmiotu umowy.

GL

  • 1
  • 2
  • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP