partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 21.10.2015 odbyło się spotkanie ws umowy wzorcowej wypracowywanej w ramach Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA. W spotkaniu uczestniczyli: arch. arch. Marek Tarko, Grzegorz Lechowicz, Piotr Chuchacz, Małgorzata Gruszka, Maciej Nitka, mec. Piotr Konopka.


Omówiono ustalenia ze spotkania odpowiedniego zespołu na szczeblu krajowym oraz oczekiwania przedstawienia wyników pracy małopolskiej do analizy i upowszechnienia przez przedstawicieli innych okręgów.


Po dyskusji na temat uwag szczegółowych i strukturalnych do wypracowanego przez Piotra Chuchacza materiału ustalono do dalszych działań:

  • kontynuację  „struktury drzewa”, czyli umowy głównej i załączników problematycznych (terminy, zakres, prawa autorskie, gwarancje itd.)
  • opracowanie umowy będzie przygotowywane w dwóch zakresach:
  1. umowy bazowej, czyli wyczerpującego problematykę materiału dydaktycznego opatrzonego didaskaliami prawnymi oraz opcjami konkretnych zapisów z wskazaniem ich konsekwencji
  2. umowy wzorcowej, czyli praktycznego, syntetycznego ale bezpiecznego szkieletu do wypełnienia na podstawie umowy bazowej treścią odpowiednią dla przedmiotu umowy.

GL

  • 1
  • 2
  • 3