partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Naczelnym hasłem Biennale był „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”. Głównym punktem imprezy było wręczenie nagród w trzech kategoriach: projektów zrealizowanych, koncepcyjnych oraz prezentacji teoretycznych.

Jury przyznało także nagrodę Grand Prix Biennale, którą otrzymały Serena Barone oraz Marina Ciampi za „Decumano Maximus – Archeologia, architektura i starożytne miasto”.

 

 

Oprócz nagród regulaminowych organizatorzy Biennale przewidzieli nagrody specjalne. Jedną z nagród ufundowała Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przyjęła zaproszenie do udziału w tak ważnej i prestiżowej inicjatywie, w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na znaczenie jakości przestrzeni  i rolę jaką w jej tworzeniu odgrywają architekci.

Była to również dobra sposobność do integracji szeroko pojętego środowiska architektonicznego.

Naszym celem było przyznanie przez środowisko zawodowe architektów jednej nagrody za najbardziej interesującą realizację, w ramach zgłoszonych prac do Konkurs A – wystawa projektów zrealizowanych.

Jednakże po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, Rada MPOIA postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody specjalne.

Przyznanie nagród poprzedzone zostało wystąpieniem kol. Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Rady Architektów kol. arch. Marka Tarko. W krótkim wystąpieniu uzasadnił wybór poszczególny realizacji.

Nagrody wraz z przedstawicielami MPOIA kol. arch. Markiem Tarko oraz kol. arch. Witoldem Zielińskim wręczył Jacek Krupa – członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

Laureatami Nagrody Specjalnej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zostały następujące realizacje:

 

● CRICOTEKA Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora,

Autorzy: Wizja, Stanisław Deńko; nsMoonStudio, Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, Sławomir Zieliński
Nagroda w wysokości 4 000 zł

Uzasadnienie: Obiekt w którym mieści się „CRICOTEKA” to dzieło wybitne. W tym przypadku, „ludzki wymiar miejskich przestrzeni”  realizuje się poprzez oddziaływanie wyjątkowej architektury na przestrzeń miasta. Obiekt ten staje się wyznacznikiem rozwoju kulturowego. Jest pięknym przykładem ludzkiego wymiaru miejskiej przestrzeni.

 

● Dworzec Kolejowy Kraków Główny

Autorzy: AAC. Agencja Architektoniczna Centrum, Ryszard Frankowicz z zespołem. 
Nagroda w wysokości 4 000 zł

Uzasadnienie: Ludzki wymiar miejskich przestrzeni, to również wnętrza obiektów użyteczności publicznej. Dworzec Kolejowy Kraków Główny jest połączeniem walorów funkcjonalnych  i estetycznych, stał się przykładem przestrzeni, która dobrze służy podróżnemu.  Inwestor, Projektanci i Wykonawcy zadbali o zaspokojenie  różnorodnych potrzeb użytkowników.

 

● Plac Targowy, Mszana Dolna ul. W. Orkana

Autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki.
Nagroda w wysokości 4 000 zł.

Uzasadnienie: Plac targowy w Mszanie Dolnej jest dosłowną realizacją zadania konkursowego: „ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.  To dobry przykład formowania przestrzeni publicznej, będącej odpowiedzią na codzienne potrzeby mieszkańców. Łączy tradycyjną architekturę miejsca, z nowatorską, odkrywczą formą zadaszeń.


 • nagroda-specjalna-1-cricoteka
 • nagroda-specjalna-2-dworzec-kolejowy-krakw
 • nagroda-specjalna-3-mszana-dolna

Zwycięzcom gratulujemy!


Fotografie:

1. arch. Romuald Loegler i prof. arch. Wojciech Kosiński

2. Wystawa główna Biennale Architektury 2015

3. j.w.

4. Rozdanie nagród MBA 2015 - arch. Bohdan (Biś) Lisowski

5. Dyplomy i statuetki nagrodzonych prac

6. Uczestnicy konferencji i wykładów MBA 2015

7. Uczestnicy konferencji i wykładów MBA 2015

8. Prezes SARP Kraków Bohdan Biś Lisowski i przewodniczący MpOIA Marek Tarko

9. Przewodniczący Rady MPOIA arch. Marek Tarko w krótkim wystąpieniu uzasadnia wybór poszczególnych realizacji

10. Rozdanie nagród MBA 2015

11. Stanisław Deńko odbiera nagrodę specjalną MpOIA

12. Marcin Brataniec odbiera nagrodę specjalną MpOIA

13. Ryszard Frankowicz odbiera nagrodę specjalną z rąk przewodniczącego MpOIA 

14. Laureaci nagród specjalnych MPOIA podczas MBA 2015

15. Wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba wręcza Grand Prix MBA 2015 dla Sereny Barone oraz Marini Ciampi za projekt „Decumano Maximus – Archeologia, architektura i starożytne miasto”

16. Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Elżbieta Gabryś

 • 01MBA
 • 02MBA
 • 03MBA
 • 04MBA
 • 05MBA
 • 06MBA
 • 07MBA
 • 08MBA
 • 09MBA
 • 10MBA
 • 11MBA
 • 12MBA
 • 13MBA
 • 14MBA
 • 15MBA
 • 16MBA

fot. Anna Tempińska dla MPOIA
oprócz:
fot. 8, 12,13, 16 - 
Patryk Czornij dla SARP Kraków



Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP