partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


20 sierpnia wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwoleniu na budowę, oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniu budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

(Dz.U.2015.1146)

Plik do pobrania