partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego potwierdzająca opinię Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie MpOIA w sprawie interpretacji pojęcia „długość budynku” pojawiającego się w §12 ust. 3 pkt. 4 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego