partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Drogie Koleżanki i Koledzy,

24 czerwca 2015 r. odbyło się  szkolenie dla członków MPOIA z zakresu nowelizacji prawa budowlanego. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zostali poproszeni o nadsyłanie swoich pytań. Dziś prezentujemy odpowiedzi Rady MPOIA na najczęściej się powtarzające pytania. Równocześnie informujemy, że planowane jest powtórzenie szkolenia o czym zawiadomimy drogą mailową i na stronie www.

Odpowiedzi na pytania cz. 1
Odpowiedzi na pytania cz. 2