partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Rozstrzygnięcie Konkursu SARP na siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie przyniosło efekt, przed którym ostrzegała Rada MpOIA w swoje korespondencji z organizatorem konkursu. Konkurs wygrała praca, która w toku dalszych negocjacji straciła możliwość otrzymania zlecenia na opracowanie projektu.

Niestety – ta praktyka może coraz częściej pojawiać się w rozpisywanych obecnie konkursach

Poniżej zamieszczamy list Przewodniczącego Rady MpOIA do Organizatora podsumowujący naszą korespondencję w tej sprawie.


Pani dr Barbara Berska
Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie

W imieniu Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przesyłam w załączeniu pismo dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie.

Arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady MpOIA

List Przewodniczącego Rady MpOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP