partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Rozstrzygnięcie Konkursu SARP na siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie przyniosło efekt, przed którym ostrzegała Rada MpOIA w swoje korespondencji z organizatorem konkursu. Konkurs wygrała praca, która w toku dalszych negocjacji straciła możliwość otrzymania zlecenia na opracowanie projektu.

Niestety – ta praktyka może coraz częściej pojawiać się w rozpisywanych obecnie konkursach

Poniżej zamieszczamy list Przewodniczącego Rady MpOIA do Organizatora podsumowujący naszą korespondencję w tej sprawie.


Pani dr Barbara Berska
Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie

W imieniu Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przesyłam w załączeniu pismo dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie.

Arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady MpOIA

List Przewodniczącego Rady MpOIA