partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 1 lipca 2015 r. w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB) odbyło się spotkanie członków Rady MpOIA (Witold Zieliński, Grzegorz Lechowicz, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański)  i MOIIB (Jan Skawiński – wiceprzewodniczący Rady, Mirosław Boryczko – skarbnik, Henryk Trębacz - członek Rady).