partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie członków Rady MpOIA z Delegatami na Zjazd Krajowy Izby Architektów IARP.

Przewodniczący Rady poinformował o wynikach jego ostatniego uczestnictwa na posiedzenie Rady Krajowej. W dalszej części omówiono niektóre zapisy zawarte w sprawozdaniu z działalności KRIA.
Spotkanie miała szczególny przebieg a uczestnicy uzyskali dodatkowe informacje  ponieważ wśród Delegatów Małopolskiej OIA są także członkowie organów krajowych.

Zjazd Krajowy IARP odbędzie się w Warszawie w dniach 26 i 27 czerwca 2015 r.

  • 1
  • 2
  • 3