partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom to: „Małopolska lider samorządności”  -  jest ono związane z  25-leciem Samorządu Terytorialnego.  Święto Małopolski to uroczystość wszystkich mieszkańców naszego województwa, a jego ustanowienie ma służyć budowaniu wspólnoty i umacnianiu więzów.  


W czasie uroczystej gali na Zamku Królewskim w Niepołomicach przedstawiciele władz samorządowych województwa uhonorowali zasłużonych dla Małopolski Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz medalami honorowymi  „Za zasługi dla Województwa Małopolskiego”. Wręczone też zostały medale „Dziękujemy za wolność”, przyznawane osobom szczególnie zaangażowanym w tworzenie samorządnej Małopolski.

 

Również w Niepołomicach, na rynku, otwarta została, wystawa „Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD” zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wystawa prezentowana była w wielu miejscach w Polsce i za granicą. W przystępny sposób przedstawia ona historię samorządu terytorialnego, sylwetki „ojców” polskiej samorządności i premierów czasu reform oraz wpływ samorządu na rozwój Polski.


Podczas uroczystości MpOIA  reprezentował  arch. Witold Zieliński – wiceprzewodniczący Rady.

  • 1
  • 2
  • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP