partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Marka Lisowskiego

 

Odszedł od nas wspaniały Kolega, architekt.

Człowiek wielkiej życzliwości i serdeczności.

Pozostanie w naszej pamięci.

 

Żonie Bogusławie, córce Aleksandrze i całej Rodzinie

 

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

 

Koleżanki i koledzy z firmy Asymetria 44