partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W związku z informacją jaką otrzymaliśmy od członka MPOIA, w sprawie przetargu na wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej hali sportowej w Nysie, Rada MPOIA skierowała do Rady Opolskiej OIA prośbę o interwencję. 

Przemawiają za tym następujące powody:

  1. Właściwą procedurą dla oceny i wyboru najlepszej koncepcji architektonicznej jest konkurs, a nie przetarg.
  2. Brak jest informacji o kompetencjach składu oceniającego prace
  3. Nie zachowano zasady anonimowości autorów prac konkurujących
  4. Wyznaczono rażąco krótki czas na przygotowanie oferty oraz rażąco krótki, niemożliwy do spełnienia termin realizacji zamówienia (25 dni na pełnobranżową dokumentację hali sportowej)
  5. W nadmiernym stopniu zawyżono wymagania dot. wiedzy i doświadczenia.

Równocześnie zwracamy się z apelem do członków MPOIA, rozważających udział w tym przetargu, aby szczególnie wnikliwie przeanalizowali warunki tego przetargu.

 

arch. Marek Tarko

Przewodniczący Rady

 

Małopolskiej Okręgowej IARP