partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W związku z informacją jaką otrzymaliśmy od członka MPOIA, w sprawie przetargu na wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej hali sportowej w Nysie, Rada MPOIA skierowała do Rady Opolskiej OIA prośbę o interwencję. 

Przemawiają za tym następujące powody:

  1. Właściwą procedurą dla oceny i wyboru najlepszej koncepcji architektonicznej jest konkurs, a nie przetarg.
  2. Brak jest informacji o kompetencjach składu oceniającego prace
  3. Nie zachowano zasady anonimowości autorów prac konkurujących
  4. Wyznaczono rażąco krótki czas na przygotowanie oferty oraz rażąco krótki, niemożliwy do spełnienia termin realizacji zamówienia (25 dni na pełnobranżową dokumentację hali sportowej)
  5. W nadmiernym stopniu zawyżono wymagania dot. wiedzy i doświadczenia.

Równocześnie zwracamy się z apelem do członków MPOIA, rozważających udział w tym przetargu, aby szczególnie wnikliwie przeanalizowali warunki tego przetargu.

 

arch. Marek Tarko

Przewodniczący Rady

 

Małopolskiej Okręgowej IARPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP