partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniach  14 i 15.04.2015 r. w siedzibie MPOIA odbyły się spotkania Prezydium i członków MPOIA z przedstawicielami zespołów działających przy Radzie: Zespołu ds. Legislacji, Zespołu Rzeczoznawców i Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu.

 

Oba spotkania odbyły się w związku z przygotowaniami do narady którą Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów organizuje dla przedstawicieli wydziałów architektury i budownictwa małopolskich Starostw. Narada odbędzie się w środę 22 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim i dotyczyć będzie nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Rada MPOIA uznała, że jednym z najważniejszych aspektów nowelizacji Prawa budowlanego jest nałożony na projektantów obowiązek  określania obszaru oddziaływania obiektu (o.o.o.).

Dlatego podczas tych spotkań pojęto próbę określenia podstawowych parametrów, które powinny być brane pod uwagę przy określaniu tego obszaru.

 

Jest to również główne zagadnienie, które planujemy omówić z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej Starostw. Zakładamy iż narada, w zakresie metod określania obszaru oddziaływania obiektu będzie miała charakter warsztatowy.

 

Planowana narada jest jednym z elementów współpracy, jaką Rada MPOIA podjęła z Wydziałem Infrastruktury UW w zakresie realizacji prawa inwestycyjnego w Małopolsce.

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP