partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniach  14 i 15.04.2015 r. w siedzibie MPOIA odbyły się spotkania Prezydium i członków MPOIA z przedstawicielami zespołów działających przy Radzie: Zespołu ds. Legislacji, Zespołu Rzeczoznawców i Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu.

 

Oba spotkania odbyły się w związku z przygotowaniami do narady którą Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów organizuje dla przedstawicieli wydziałów architektury i budownictwa małopolskich Starostw. Narada odbędzie się w środę 22 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim i dotyczyć będzie nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Rada MPOIA uznała, że jednym z najważniejszych aspektów nowelizacji Prawa budowlanego jest nałożony na projektantów obowiązek  określania obszaru oddziaływania obiektu (o.o.o.).

Dlatego podczas tych spotkań pojęto próbę określenia podstawowych parametrów, które powinny być brane pod uwagę przy określaniu tego obszaru.

 

Jest to również główne zagadnienie, które planujemy omówić z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej Starostw. Zakładamy iż narada, w zakresie metod określania obszaru oddziaływania obiektu będzie miała charakter warsztatowy.

 

Planowana narada jest jednym z elementów współpracy, jaką Rada MPOIA podjęła z Wydziałem Infrastruktury UW w zakresie realizacji prawa inwestycyjnego w Małopolsce.