partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Poniżej informacja KRIA

 

Od 31 marca można wznowić obowiązkowe OC członka IARP na rok 2015/2016. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

Ubezpieczenie działalności zawodowej od odpowiedzialności cywilnej jest ustawowym, corocznym obowiązkiem wszystkich osób zrzeszonych w IARP.

Członek Izby, który do 14 kwietnia nie złoży wniosku, pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli dojdzie do szkody z jego winy, straty będzie musiał pokryć ze swojego majątku.

 

W tym roku wszyscy zrzeszeni w IARP będą mogli skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej w wariancie act committed. Warunki promocji:

1.     Każdy członek Izby otrzyma 50% rabatu na OC pracowni architektonicznej lub projektowej.

2.     Dodatkowo obniżona zostanie o 15% składka OC obowiązkowego.

3.     Promocja dotyczy tylko architektów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

4.     Promocja jest ograniczona do ubezpieczeń zawieranych maksymalnie na sumę gwarancyjną w wysokości 250 tys. zł.

5.     OC pracowni na promocyjnych warunkach można zawrzeć wyłącznie przy składaniu wniosku o obowiązkowe OC.

Przypominamy, że OC pracowni architektonicznej i projektowej gwarantuje skuteczną ochronę przed błędami członka IARP i jego podwykonawców, za które ponosi on osobistą odpowiedzialność.

Podobnie jak dotychczas, wybierając sumę gwarancyjną obowiązkowego OC wyższą, niż w kończącym się roku ubezpieczeniowym, członek IARP otrzyma także dodatkowe 10% zniżki. Suma rabatów w OC obowiązkowym może więc sięgnąć 25%.

Zaloguj się do systemu IARP i złóż wniosek>>

Login to numer przynależności architekta do Izby.

Szczegółowych informacji udziela firma iExpert.pl prowadząca obsługa techniczną Umowy Generalnej pod numerem: 22 646 42 42

Zeskanuj kod telefonem i zapisz datę wznowienia w swoim kalendarzu. Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP