partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Poniżej informacja KRIA

 

Od 31 marca można wznowić obowiązkowe OC członka IARP na rok 2015/2016. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

Ubezpieczenie działalności zawodowej od odpowiedzialności cywilnej jest ustawowym, corocznym obowiązkiem wszystkich osób zrzeszonych w IARP.

Członek Izby, który do 14 kwietnia nie złoży wniosku, pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli dojdzie do szkody z jego winy, straty będzie musiał pokryć ze swojego majątku.

 

W tym roku wszyscy zrzeszeni w IARP będą mogli skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej w wariancie act committed. Warunki promocji:

1.     Każdy członek Izby otrzyma 50% rabatu na OC pracowni architektonicznej lub projektowej.

2.     Dodatkowo obniżona zostanie o 15% składka OC obowiązkowego.

3.     Promocja dotyczy tylko architektów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

4.     Promocja jest ograniczona do ubezpieczeń zawieranych maksymalnie na sumę gwarancyjną w wysokości 250 tys. zł.

5.     OC pracowni na promocyjnych warunkach można zawrzeć wyłącznie przy składaniu wniosku o obowiązkowe OC.

Przypominamy, że OC pracowni architektonicznej i projektowej gwarantuje skuteczną ochronę przed błędami członka IARP i jego podwykonawców, za które ponosi on osobistą odpowiedzialność.

Podobnie jak dotychczas, wybierając sumę gwarancyjną obowiązkowego OC wyższą, niż w kończącym się roku ubezpieczeniowym, członek IARP otrzyma także dodatkowe 10% zniżki. Suma rabatów w OC obowiązkowym może więc sięgnąć 25%.

Zaloguj się do systemu IARP i złóż wniosek>>

Login to numer przynależności architekta do Izby.

Szczegółowych informacji udziela firma iExpert.pl prowadząca obsługa techniczną Umowy Generalnej pod numerem: 22 646 42 42

Zeskanuj kod telefonem i zapisz datę wznowienia w swoim kalendarzu.