partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 


Poniżej zamieszczamy Komunikat KRIA w sprawie nowych warunków zawierania umów ubezpieczenia OC architekta IARP.


Nowa polisa zawiera tzw. act committed - wariant zawierający możliwość ubezpieczenia całej pracowni czyli wszystkich współautorów opracowania projektowego.


To bardzo ważna zmiana będąca odpowiedzią na wielokrotnie składane przez nas wnioski do KRIA o wynegocjowanie z PZU takich zapisów. 

Niemniej Rada MPOIA prowadzi własne negocjacje z ubezpieczycielami aby móc otrzymać rozszerzoną ofertę i sprawdzić najbardziej właściwe rozwiązania.

Rada MPOIA

Komunikat KRIA