partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

24 lutego 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady IARP w Warszawie odbyły się dwa spotkania.
Komisji Legislacyjnej przy KRIA oraz Komisji ds. Ochrony Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA.

 

Komisja Legislacyjna dyskutowała mi. nad propozycją Małopolskiej Okręgowej IARP w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nowelizacji, opracowany przez Zespół ds. Legislacji przy Radzie MPOIA zawiera propozycję usystematyzowania i uproszczenia projektu budowlanego. Podczas obrad Komisji dyskutowano również nad propozycją nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz skutkami nowelizacji Prawa Budowlanego.
Małopolską Okręgową IARP reprezentowali: arch. Bożena Nieroda, Wiceprzewodnicząca Rady MPOIA oraz arch. Grzegorz Jachym, członek Zespołu ds. Legislacji przy Radzie MPOIA.

 

Komisja ds. Ochrony Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA zebrała się po raz pierwszy.
Jest ona odpowiednikiem Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu, funkcjonującego przy Radzie MPOIA.
Podczas spotkania dyskutowano o zadaniach Komisji oraz jej strukturą organizacyjną. Podkreślano znaczenie działań na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu przez architektów, szczególnie w zakresie monitorowania konkursów i przetargów. Małopolską Okręgową IARP reprezentował arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady MPOIA. W spotkaniu uczestniczyli ponadto:
- przedstawiciele Krajowej Rady IARP: arch. Sławomir Żak i arch. Piotr Gadomski – Wiceprezesi KRIA, arch. Piotr Franta i arch. Jacek Miller – Członkowie KRIA a także arch. Krzysztof Ozimek – Sekretarz KRIA
- pozostali przedstawiciele Okręgowych Izb: arch. Małgorzata Pilinkiewicz (Przewodnicząca Śląskiej OIA), arch. Krzysztof Frąckowiak (Przewodniczący Wielkopolskiej OIA), arch. Krzysztof Nowak (Mazowiecka OIA), arch. Andrzej Małek (Podkarpacka OIA), arch. Aleksander Furmanek (Kujawsko-Pomorska OIA) oraz arch. Michał Staszewski i arch. Janusz Gujski (Pomorska OIA).

  • 1
  • 2
  • 3

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP